báró BAKONYI SÁNDOR

Teljes szövegű keresés

báró BAKONYI SÁNDOR
Léva, 1805. okt. 29. B. Imre cs. kir. altábornagy (katonai érdemeiért 1812. Mária Terézia Rendet, és vele bárói címet kapott) és Du Puis Antonia fia. Magyar, r. kat. 1822- hadfi a 2. tüzér- 1823- alhadnagy a 37. gyalog-, folyamatosan szolgálva 1844- alezredes, 1848. áprilisától ezredes és ezredparancsnok a 2. Sándor cár gyalogezredben. 1838- felesége bellusi Baross Berta (meghalt Nagykereskény, 1874.), négy gyermek apja.
1848 júliusában ezredét a Délvidékre vezeti, az itt felállított magyar sereg dandárparancsnokaként közreműködik a szerb felkelők elleni harcokban. Kitünteti magát a szenttamási tábor aug. 19-i és szept. 21-i ostrománál. Az utóbbit követően a Verbászon állomásozó hadosztály parancsnoka lesz. Okt. 30 (16)- honvéd tábornok, nov. 13- a bácskai hadtest parancsnoka. Dec. 8. kérésére hat hét szabadságot kap, melyet 1849. jan. 25. újabb 6 héttel meghosszabbítanak. Közben január elején Pesten jelentkezik a császáriaknál, ideiglenese nyugalmazzák (Pest, jan. 18.). Ápr. 13. magyar csapatok elfogják, Debrecenben vizsgálat indul ellene, de végül szabadon bocsátják (máj. 20.).
A szabadságharc után a császári hadbíróság megfosztja rangjától (Bécs, 1851. máj. 2.) † Szklenófürdő, Bars m., 1851. aug. 11.
Gelich Rikhárd I. 128-130., Mészáros Lázár I. 154-155., Nagy Iván pótköt. 44., Kempelen Béla I. 246., Borovszky: Bács-B. vm. 215., KLÖM. XIII-XIV. (ld. XIV. 916.), XV. (ld. 902.), Közlöny 1848/69., 146., MOL: Hm Ált. l848. 10009., KAW: Milit. Gouv. zu Wien 984., Uo.: Trauungs buch 2. LIR. 1838.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT