Zsolt 89

Teljes szövegű keresés

Zsolt 89
Zsolt 89.1
(Az eszrachita Etán tanítókölteménye.)
Zsolt 89.2
Az Úr kegyelméről énekelek örökkön-örökké. Hűségedet hirdeti ajkam minden nemzedéken át.
Zsolt 89.3
Így szóltam ugyanis: Kegyelmed alapját örökre megvetetted a szövetségben, hűségedet megszilárdítottad a mennyben.
Zsolt 89.4
„Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:
Zsolt 89.5
nemzetségedet minden időkre alapítom, trónodat minden nemzedékre megszilárdítom.”
Zsolt 89.6
Az egek dicsőítik csodáidat, Uram, a szentek közössége áldja hűségedet.
Zsolt 89.7
Hiszen ki olyan a felhők közt, mint az Úr, az istenek fiai közül ki hasonlít hozzá?
Zsolt 89.8
Isten hatalmas a szentek tanácsában, nagy és félelmetes minden fölött, ami körötte van.
Zsolt 89.9
Seregek Ura! Ki olyan, mint te? Hatalmas az Úr, hűsége körülvesz téged.
Zsolt 89.10
Te parancsolsz a háborgó tengernek, tobzódó hullámait megfékezed,
Zsolt 89.11
Rachabot átszúrtad és eltiportad, ellenségeidet szétverte karod ereje.
Zsolt 89.12
Tied az ég és tied a föld, a földkerekség minden bősége, hiszen te alkottad.
Zsolt 89.13
Észak és Dél a te műved, a Tábor és a Hermon téged dicsőít.
Zsolt 89.14
Karodban hatalom van, kezed erős, jobbod fölemelve.
Zsolt 89.15
Trónod igazságon és jogon nyugszik, előtted kegyelem és hűség menetel.
Zsolt 89.16
Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében járhat, Uram!
Zsolt 89.17
Mindvégig örülnek nevednek, ujjonganak igazságosságod miatt.
Zsolt 89.18
Hisz te vagy hatalmuk fénye, kegyelmedből emeljük föl fejünk.
Zsolt 89.19
Pajzsunk az Úré, Izrael Szentjéé, a mi Királyunké.
Zsolt 89.20
Egykor látomásban beszéltél, s így szóltál szentjeidhez: „Egy erősre tettem a koronát, fölemeltem, akit kiválasztottam a népből.
Zsolt 89.21
Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem,
Zsolt 89.22
hogy kezem mindig segítse és karom erőt öntsön belé.
Zsolt 89.23
Nehogy rászedje ellenfele, s a gonosz hatalmaskodjék fölötte.
Zsolt 89.24
Nem, szétzúzom előtte ellenségeit, és akik gyűlölik, azokat megverem.
Zsolt 89.25
Hűségem és kegyelmem kíséri majd, nevemben fölemeli fejét.
Zsolt 89.26
Kezét kinyújtom a tengerig, jobbját kiterjesztem a folyamokig.
Zsolt 89.27
Így szólít majd engem: Atyám vagy, Istenem és üdvöm sziklája!
Zsolt 89.28
Én pedig elsőszülöttemmé teszem, nagyobbá a föld minden uránál.
Zsolt 89.29
Örökre megőrzöm számára kegyelmem, szövetségem vele nem szűnik meg.
Zsolt 89.30
Nemzetségét megtartom mindvégig, s trónja olyan lesz, mint az ég napjai.
Zsolt 89.31
Ha fiai nem tartják többé törvényemet, és nem élnek parancsaim szerint,
Zsolt 89.32
ha megszegik rendelkezéseim, s nem követik útmutatásomat,
Zsolt 89.33
vesszővel büntetem vétküket, és ostorral minden bűnüket.
Zsolt 89.34
De kegyelmem nem vonom meg tőle, s nem tagadom meg tőle hűségemet.
Zsolt 89.35
Szövetségemet nem szegem meg, ajkam szózatát nem másítom meg.
Zsolt 89.36
Ahogyan szent vagyok s ahogy megesküdtem, Dávidnak hazudni biztosan nem fogok.
Zsolt 89.37
Nemzetsége örökre megmarad, trónja előttem lesz, miként a nap.
Zsolt 89.38
S mint a hold, amely mindig megmarad, mint hűséges tanú a felhők között.”
Zsolt 89.39
Most azonban eltaszítottad, elvetetted, s erősen haragszol fölkentedre.
Zsolt 89.40
A szolgáddal kötött szövetséget félredobtad, koronáját pedig megaláztad.
Zsolt 89.41
Falait mind leromboltad, romhalmazzá tetted várait.
Zsolt 89.42
Kifosztották, akik az úton arra mentek, gúny tárgya lett a szomszédok előtt.
Zsolt 89.43
Ellenségeinek karját fölemelted, örömet szereztél minden ellenfélnek.
Zsolt 89.44
Kardjának élét kicsorbítottad, nem álltál többé mellette a harcban.
Zsolt 89.45
Dicsőséges jogarát hagytad lekonyulni, trónját a földre döntötted.
Zsolt 89.46
Megrövidítetted ifjúsága napjait, őt magát meg szégyennel töltötted el.
Zsolt 89.47
Meddig, Uram? Örökre el akarsz rejtőzni? Haragod úgy ég majd, mint a tűz?
Zsolt 89.48
Emlékezzél arra, hogy milyen az életem, milyen mulandónak alkottad az embert!
Zsolt 89.49
Hol van egy élő is, aki nem lát halált, aki az alvilág markától megmenthetné lelkét?
Zsolt 89.50
Hol vannak, én Uram, régi kegyeid, ahogy hűségedben Dávidnak esküt tettél?
Zsolt 89.51
Emlékezzél, Uram, szolgáid gyalázatára: a népek minden gyűlöletét el kell viselnem.
Zsolt 89.52
Hisz ellenségeid ócsárolnak minket, Uram, s kigúnyolják fölkented nyomait.
Zsolt 89.53
Legyen áldott az Úr örökké! Úgy legyen! Úgy legyen!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT