Zsolt 50

Teljes szövegű keresés

Zsolt 50
Zsolt 50.1
(Aszaf zsoltára.) Az Úr, az istenek Istene szólt, felszólította a földet napkelettől napnyugatig.
Zsolt 50.2
Sionból, szépsége koronájából ragyog az Úr,
Zsolt 50.3
Istenünk eljött, nem hallgat többé. Emésztő tűz jár előtte, körülötte viharok tombolnak.
Zsolt 50.4
Felhívja az eget, szólítja a földet, így tart ítéletet népe fölött:
Zsolt 50.5
„Gyűjtsétek körém enyéimet, akik az áldozatban velem szövetségre léptek!
Zsolt 50.6
Az egek hirdetik igazságosságát, Isten maga tart ítéletet.
Zsolt 50.7ab
Halld meg, népem, beszélni fogok, Izrael, ellened tanúskodom.
Zsolt 50.21c
Perbe szállok veled és szemed elé tárom (vétkeidet),
Zsolt 50.7c
én az Isten, a te Istened.
Zsolt 50.8
Nem áldozatod miatt feddlek meg, égőáldozataidat látom szüntelen.
Zsolt 50.9
Nem tulkot akarok elvenni házadból, sem kecskebakot a nyájadból.
Zsolt 50.10
Hiszen az erdő minden állata enyém, éppúgy, mint hegyeim ezernyi vadja.
Zsolt 50.11
Ismerem az ég minden madarát, s mi a réten mozog, azt is ismerem.
Zsolt 50.12
Ha éheznék, nem szorulnék rád, enyém a földkerekség egész teljessége.
Zsolt 50.13
Talán a tulkok húsát eszem, vagy a bakok vérét iszom?
Zsolt 50.14
A dicséret áldozatát vidd az Úr elé, s váltsd be fogadalmad a Fölséges előtt!
Zsolt 50.15
Akkor kiálts hozzám a csapások napján, megmentelek és te áldani fogsz.”
Zsolt 50.16
De a gonoszokhoz így beszél az Isten: „Törvényeimet miért sorolgatod, miért emlegeted szövetségemet?
Zsolt 50.17
Te, aki gyűlölöd a fegyelmet, és megveted szavamat.
Zsolt 50.18
Ha tolvajt láttál, hozzászegődtél, a házasságtörővel szövetkeztél.
Zsolt 50.19
Szád féktelenül szórta a gonoszságot, nyelved ontotta az álnokságot.
Zsolt 50.20
Leültél és szidtad testvéreidet, anyád fiát gyalázattal illetted.
Zsolt 50.21ab
Ezt művelted, és én hallgassak? Vélted, hogy hozzád hasonló vagyok?
Zsolt 50.22
Ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket.
Zsolt 50.23
Aki tisztel engem, az a hódolat áldozatát hozza! Az egyenes lelkűeknek megadom, hogy lássák Isten üdvösségét.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT