Zsolt 31

Teljes szövegű keresés

Zsolt 31
Zsolt 31.1
(A karvezetőnek - Dávid zsoltára.)
Zsolt 31.2
Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem,
Zsolt 31.3
hallgass meg és siess hozzám! Légy megmentő sziklám, erős, szabadító váram!
Zsolt 31.4
Valóban te vagy a sziklám és váram, nevedért vezess és irányíts engem!
Zsolt 31.5
Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek, te vagy szabadulásom.
Zsolt 31.6
Kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram. Te, hűség Istene,
Zsolt 31.7
te gyűlölöd a silány bálványok tisztelőit, én azonban az Úrban bízom.
Zsolt 31.8
Ujjonghatok és örülhetek jóságodon, mert kegyesen tekintettél nyomorúságomra, és segítettél kínjaimban.
Zsolt 31.9
Nem szolgáltattál ki ellenségem hatalmának, lábamat tágas helyre állítottad.
Zsolt 31.10
Könyörülj rajtam, Uram, tele vagyok félelemmel, tekintetem komor a gondtól, testem, lelkem összetörve.
Zsolt 31.11
Gondokban múlik életem, éveim sóhajokkal vannak tele. Erőm megtört a nyomorúságban, csontjaim mind megroppantak.
Zsolt 31.12
Gúny tárgya lettem ellenségeimnek, szomszédaimnak szégyenük, barátaimnak félelmük. Akik az utcán látnak, kitérnek előlem.
Zsolt 31.13
A szívek elfeledkeznek rólam, mintha halott volnék. Olyan lettem, mint összetört edény.
Zsolt 31.14
Hallottam a tömeg suttogását, körülöttem csupa borzadály, csoportokba verődtek, és meg akartak ölni.
Zsolt 31.15
De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem!
Zsolt 31.16
Az időm a te kezedben van, ragadj ki ellenségeim és üldözőim hatalmából!
Zsolt 31.17
Derítsd szolgádra arcodat, ments meg irgalmasságodban!
Zsolt 31.18
Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! A gonoszok valljanak szégyent, némuljanak el és szálljanak sírba!
Zsolt 31.19
Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek az igaz ellen szólnak, rátarti gőggel és megvetéssel!
Zsolt 31.20
Mily nagy a te jóságod, Uram, amit azoknak tartogatsz, akik félnek téged! Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára, azokon, akik hozzád menekülnek.
Zsolt 31.21
Tekinteted pajzsával befödöd őket az emberek támadása elől. Sátradban megvéded őket a nyelvek rágalma elől.
Zsolt 31.22
Áldott legyen az Úr (az erős városban)! Csodálatosan megmutatta nekem irgalmát.
Zsolt 31.23
Ijedtemben így beszéltem: „Elutasítottál szemed elől.” De te meghallottad könyörgő szavam, amikor hozzád kiáltottam.
Zsolt 31.24
Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bőven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek.
Zsolt 31.25
Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT