Zsid 13

Teljes szövegű keresés

Zsid 13
Zsid 13.1
Ápoljátok a testvéri szeretetet.
Zsid 13.2
Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.
Zsid 13.3
Gondoljatok a foglyokra, mintegy osztozva sorsukban, és az üldözöttekre, hiszen magatok is testben éltek.
Zsid 13.4
A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, házaséletetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörőket elítéli az Isten.
Zsid 13.5
Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”
Zsid 13.6
Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember mit árthat énnekem?
Zsid 13.7
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben.
Zsid 13.8
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
Zsid 13.9
Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket. Mert jó, ha az ember kegyelemmel erősíti a szívét, ahelyett, hogy (áldozati) ételekkel erősítené, amelyek azoknak sem használtak, akik éltek velük.
Zsid 13.10
Olyan oltárunk van, amelyről nem ehetik az, aki a sátornak szolgál.
Zsid 13.11
Mivel az állatok testét, amelyeknek a vérét a főpap a bűn engesztelésére a szentélybe viszi, a táboron kívül égetik el,
Zsid 13.12
Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet.
Zsid 13.13
Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát,
Zsid 13.14
hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük.
Zsid 13.15
Általa mutassuk be az Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: az őt megvalló ajkak gyümölcsét.
Zsid 13.16
A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves az Istennek.
Zsid 13.17
Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek őket, mert ők vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra.
Zsid 13.18
Imádkozzatok értünk! Meg vagyunk győződve, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen minden tekintetben törekszünk a helyes életre.
Zsid 13.19
Főleg azért kérlek erre benneteket, hogy mielőbb visszakerüljek hozzátok.
Zsid 13.20
A békesség Istene, aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból,
Zsid 13.21
tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
Zsid 13.22
Kérlek, testvérek, fogadjátok szívesen az intő szót, hiszen csak röviden írtam nektek.
Zsid 13.23
Közlöm veletek, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult. Mihelyt megérkezik, vele együtt meglátogatlak titeket.
Zsid 13.24
Köszöntsétek valamennyi elöljárótokat és mind a szenteket! Üdvözölnek benneteket az itáliai testvérek.
Zsid 13.25
Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT