Zsid 10

Teljes szövegű keresés

Zsid 10
Zsid 10.1
Mivel a törvény a jövendő javak árnyéka, de nem a valóságok képe volt, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé a résztvevőket, amelyeket évről évre megszakítás nélkül bemutattak.
Zsid 10.2
Nemde abbahagyták volna az áldozat bemutatását, ha a bemutatók egyszeri megtisztulás után megszabadultak volna a bűntudattól.
Zsid 10.3
Ellenkezőleg, éppen ez emlékeztette őket évről évre a bűnre.
Zsid 10.4
Lehetetlen ugyanis, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.
Zsid 10.5
Ezért nyilatkozik így, amikor a világba lép: Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem.
Zsid 10.6
Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat.
Zsid 10.7
Akkor így szóltam: Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.
Zsid 10.8
Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, és nem telt benne kedved”, jóllehet ezeket a törvény írta elő.
Zsid 10.9
Azután így folytatta: „Megyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat.
Zsid 10.10
E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk.
Zsid 10.11
Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször bemutatja, ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére.
Zsid 10.12
Ő ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján.
Zsid 10.13
Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt.
Zsid 10.14
Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Zsid 10.15
Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól:
Zsid 10.16
Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük - mondja az Úr. - Törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom,
Zsid 10.17
bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem.
Zsid 10.18
Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs szükség bűnért való áldozatra.
Zsid 10.19
Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe.
Zsid 10.20
Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk.
Zsid 10.21
Főpapunk is van, akit az Isten a népe fölé rendelt.
Zsid 10.22
Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le.
Zsid 10.23
Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.
Zsid 10.24
Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.
Zsid 10.25
Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot.
Zsid 10.26
Ha ugyanis azután, hogy az igazságot felismertük, szándékosan vétkeztünk, nincs többé áldozat a bűnért,
Zsid 10.27
hanem rettenetes ítélet és lángoló tűz vár ránk, amely megemészti a lázadókat.
Zsid 10.28
Aki Mózes törvényét megszegte, annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kellett halnia.
Zsid 10.29
Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét.
Zsid 10.30
Ismerjük jól, azt, aki így szólt: „Enyém a megtorlás, s én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr ítélkezik népe fölött.”
Zsid 10.31
Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni.
Zsid 10.32
Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytálltatok.
Zsid 10.33
Részint szidalmazásnak és szorongatásnak voltatok kitéve, részint közösséget vállaltatok azokkal, akik hasonlóképpen szenvedtek.
Zsid 10.34
Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását is örömmel elviselték, abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek.
Zsid 10.35
Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte.
Zsid 10.36
Állhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek:
Zsid 10.37
Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik.
Zsid 10.38
Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem.
Zsid 10.39
Mi nem tartozunk azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé, akik hisznek és megmentik életüket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT