Péld 6

Teljes szövegű keresés

Péld 6
Péld 6.1
Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed,
Péld 6.2
s így szád szava által tőrbe estél, ha foglyává váltál saját szavaidnak,
Péld 6.3
akkor, hogy szabadulj, fiam, ezt tegyed, mert embertársad kezébe kerültél: Menj, siess és zaklasd embertársadat.
Péld 6.4
Ne hunyd be szemedet álomra, a szempilládat ne hagyd elszunnyadni!
Péld 6.5
Mint zerge a hálóból, szabadítsd ki magad, vagy mint a madár a tőrből!
Péld 6.6
Te lusta, menj el a hangyához, nézd meg, hogy mit csinál és akkor bölcs leszel:
Péld 6.7
Nincsen főnöke, nincs, aki ösztökélné vagy parancsolna neki,
Péld 6.8
nyáron mégis megszerzi élelmét, aratás idején összegyűjti eledelét.
Péld 6.9
S te lusta, meddig akarsz még heverészni? Mikor akarsz végre fölkelni álmodból?
Péld 6.10
„Még egy kis alvás, még egy kis szendergés, keresztbefont karral még egy kis pihenés!”
Péld 6.11
Így rád tör a szegénység, mint az útonálló, s mint valami koldus, a nyomor.
Péld 6.12
Egy semmirekellő, igen, egy csirkefogó közelít, hamisság van a szájában,
Péld 6.13
hunyorít a szemével, meglök a lábával, az ujjával meg jelt ad,
Péld 6.14
álnokság lakik a szívében, mindig gonoszságon járatja az eszét, háborúságot szít szüntelen.
Péld 6.15
Ezért váratlanul rászakad a végzet, hirtelen tönkremegy és nincs menekvése.
Péld 6.16
Hat dolog van, amit gyűlöl az Úr, s hét, ami utálattal tölti el szívét:
Péld 6.17
A gőgös szem, a hamis nyelv, az ártatlan vért ontó kéz,
Péld 6.18
az álnokságot tervező szív, a gonosz ügyben járó láb,
Péld 6.19
a hazudozó, hamis tanú, s végül, aki viszályt kelt a testvérek között.
Péld 6.20
Fiam, tartsd hát meg apádnak parancsát, ne vedd semmibe anyád tanítását!
Péld 6.21
Egyszer s mindenkorra kösd a szívedre, és akaszd a nyakadba.
Péld 6.22
Vezessen jártadban-keltedben, amikor alszol, virrasszon fölötted, ha meg fölébredsz, beszélgessen veled.
Péld 6.23
Mert a parancs lámpás, fény a tanítás, életre vivő út az intelem s a feddés.
Péld 6.24
Megóv a más feleségétől, az idegen asszony hízelgő nyelvétől.
Péld 6.25
Ne vágyódj szívedben a szépségére, ne hagyd, hogy megfogjon a tekintete!
Péld 6.26
Mert a céda díja csak egy darab kenyér, de a házasságtörő nő drága életet hajszol.
Péld 6.27
Rejthet-e az ember tüzet a keblébe úgy, hogy a ruhája ettől meg ne gyúlna?
Péld 6.28
Lehet-e járkálni izzó szén parazsán, úgy, hogy az embernek meg ne égjen a lába?
Péld 6.29
Így van, ha valaki más asszonyához jár, aki megérinti, nem marad büntetlen.
Péld 6.30
A tolvajt, aki lop, mert hajtja az éhség, és jól akar lakni, nem veti meg senki.
Péld 6.31
De ha rajtakapják, hétszeresen fizet, rámegy a háza és egész vagyona.
Péld 6.32
Csöpp esze sincs annak, aki házasságot tör, az tesz ilyet, aki elszánta életét.
Péld 6.33
Ütlegeket s szégyent visz onnan magával, és a gyalázata nem múlik el soha.
Péld 6.34
Mert féltékenység a férfiember dühe, és a bosszú napján nem ismer irgalmat.
Péld 6.35
Nincs az a váltságdíj, amely kiengesztelné, akármennyit kínálsz, nem egyezik bele.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT