MTörv 6

Teljes szövegű keresés

MTörv 6
MTörv 6.1
Ezek azok a parancsok, rendelkezések és törvények, amelyekre az Úr parancsára meg kell tanítanom benneteket, hogy hozzájuk szabjátok majd tetteiteket azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek.
MTörv 6.2
Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig élj.
MTörv 6.3
Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól menjen a sorod és elszaporodj a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked!
MTörv 6.4
Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!
MTörv 6.5
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!
MTörv 6.6
Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben,
MTörv 6.7
és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz.
MTörv 6.8
Igen, jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a homlokodon.
MTörv 6.9
Írd fel őket házad ajtófélfájára és kapujára!
MTörv 6.10
Ha majd az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, amelyet atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígért, abba az országba, ahol szép, nagy városok vannak, amelyeket nem te építettél,
MTörv 6.11
házak tele mindenféle jóval, amelyet nem te halmoztál fel, ásott kutak, amelyeket nem te ástál, szőlőskertek és olajfák, amelyeket nem te ültettél, jóllakván
MTörv 6.12
vigyázz, meg ne feledkezz az Úrról, aki kivezetett Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
MTörv 6.13
Féld az Urat, a te Istenedet, tiszteld és az ő nevére esküdj!
MTörv 6.14
Ne szegődjetek a körülöttetek (élő) népek idegen isteneihez,
MTörv 6.15
mert az Úr, körödben élő Istened féltékeny Isten. Ha fellobban az Úr, a te Istened haragja ellened, elpusztít a föld színéről.
MTörv 6.16
Ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, ahogy Masszában kísértettétek.
MTörv 6.17
Lelkiismeretesen tartsátok meg az Úr parancsait és törvényeit, amelyeket szabott nektek,
MTörv 6.18
azt tegyétek, ami kedves és jó az Úr szemében, hogy jól menjen a sorod, s bevonulva birtokodba vedd azt a szép földet, amelyet az Úr atyáinknak esküvel ígért,
MTörv 6.19
s kiűzd magad elől minden ellenségedet, ahogy az Úr előre megmondta.
MTörv 6.20
Ha holnap megkérdezi a fiad, melyek azok a parancsok és törvények, amelyeket az Úr, a mi Istenünk szabott nektek,
MTörv 6.21
akkor így válaszolj fiadnak: „A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kivezetett Egyiptomból.
MTörv 6.22
Az Úr a szemünk láttára nagy és félelmetes jeleket és csodákat vitt végbe Egyiptomban, a fáraón és egész házanépén,
MTörv 6.23
bennünket azonban kivezetett onnan, hogy elvezéreljen, s nekünk adja azt a földet, amelyet atyáinknak esküvel ígért.
MTörv 6.24
S az Úr megparancsolta nekünk, hogy ezeket a törvényeket mind tartsuk meg, s féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jól menjen a sorunk, és életben tartson minket, ahogy ez máig is van.
MTörv 6.25
Igazságunkra szolgál majd, ha vigyázunk, hogy az egész törvényt megtartsuk az Úr, a mi Istenünk színe előtt, ahogy parancsolta nekünk.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT