MTörv 33

Teljes szövegű keresés

MTörv 33
MTörv 33.1
Ez az áldás, amellyel Mózes, az Isten embere halála előtt megáldotta Izrael fiait.
MTörv 33.2
Így szólt: Az Úr Sínai felől jött, Szeirből ragyogott fel népének, Paran hegyén jelent meg. Azóta, hogy Kádesből útra keltek, Kedvükért délről a hegyekig hatolt.
MTörv 33.3
Igen, szeretted az ősöket, A szentek mind a kezedben vannak, Elerőtlenedve lábadhoz borultak, Azt akarták, hogy te vezesd őket.
MTörv 33.4
(Mózes törvényt szabott nekünk.) Jákob népe örökébe lépett,
MTörv 33.5
Király támadt Jesurunban, Amikor egybegyűltek a vezérek, Összejöttek Izrael törzsei.
MTörv 33.6
Ruben maradjon életben s ne haljon meg, Éljen kisszámú harcosa!
MTörv 33.7
Júdáról ezt mondta: „Halld meg, Uram, Júda szavát, S vezesd vissza népéhez! Ha hatalmával érte harcba száll, Légy segítsége azok ellen, akik szorongatják.”
MTörv 33.8
Léviről így beszélt: „Add Lévinek Urimodat. Szeretett emberednek Tummimodat. Masszánál súlyosan megpróbáltad, Meriba vizeinél perbe fogtad.
MTörv 33.9
Azt mondta apjáról, anyjáról: Nem láttam őket. Nem tudott többé testvéreiről, S gyermekeit sem ismerte. Csak a te szavadra figyeltek, Megtartották szövetségedet.
MTörv 33.10
Tanítják Jákobot parancsaidra, Izraelt törvényeidre. Áldozat illatát küldik orrodba, Oltárodra teszik az égőáldozatot.
MTörv 33.11
Áldd meg, Uram, jólétét, Keze munkája nyerje el tetszésed! Törd össze derekát ellenfeleinek S gyűlölőinek - ne keljenek fel többé ellene.”
MTörv 33.12
Benjaminról ezt mondta: „Az Úrnak kedveltje, éljen biztonságban Minden időben! A magasságbeli legyen oltalmazója, Lakjék az ő hegyei között!”
MTörv 33.13
Józsefről így beszélt: „Földjét áldja meg az Úr! Fönt az ég harmatának legjava, És lent a tenger árja, A legjava annak, amit a nap érlel,
MTörv 33.14
A legjava annak, amit a hold sarjaszt,
MTörv 33.15
A legjava az ősi hegyeknek, A legjava a letűnt idők halmainak,
MTörv 33.16
A legjava a földnek és termésének, S annak tetszése, aki a csipkebokorban lakik, Szálljon József fejére, A testvérei közül kiválasztott fejének tetejére!
MTörv 33.17
Mint az elsőszülött bika, legyen tele méltósággal. Szarva erős, mint a bivalyé. Győzze le vele a népeket, Mind, egészen a határig. Így legyen Efraim tízezreivel S így Manassze ezreivel is.”
MTörv 33.18
Zebulunról ezt mondta: „Örülj, Zebulun, utadnak S te Isszachár, sátradnak!
MTörv 33.19
A hegyen hívják össze a népeket, Ott mutassák be a méltó áldozatot. Magukba szívják a tenger árját S felszürcsölik a homok rejtett kincseit.”
MTörv 33.20
Gád felől így beszélt: „Áldott legyen, aki tág teret ad Gádnak! Mint oroszlán nősténye elnyúlt, Szétmarcangolta a kart is, a fejet is.
MTörv 33.21
Aztán kiszemelte magának az első részt, A vezér osztályrészét így szabta meg. Ha a hadinép élére áll, az Úr igazsága S az ő törvényei együtt vonulnak Izraellel.”
MTörv 33.22
Dánról ezt mondta: „Dán fiatal oroszlán, Mely Básánból iramodik ide.”
MTörv 33.23
Naftali felől így beszélt: „Naftalinak bőven jusson a szeretetből, Töltse el az Úr áldása. Legyen övé a tenger és a dél.”
MTörv 33.24
Áserről ezt mondta: „A többi fiú közt Áser legyen áldott, A kedvelt testvérei körében, Lába fürödjék olajban!
MTörv 33.25
Zárad legyen vasból és ércből, Egész életedben élj biztonságban.
MTörv 33.26
Nincs hasonló Jesurun Istenéhez, Meglovagolja az eget, hogy segítsen rajtad, Meg a fellegeket, csak hogy fölemeljen.
MTörv 33.27
Fent az ősidők Istene, Lent az örök karja. Elűzi az ellenséget, Így szól: Pusztulj!
MTörv 33.28
Izrael biztonságban élhet, Jákob kútja egyedül az övé. A gabona és a bor földjének Az ég megadja harmatát.
MTörv 33.29
Boldog vagy, Izrael! Ki hasonló tehozzád, Te győzedelmes nép? Az Úr a védőpajzsod, A küzdő kard, mely dicsőségre emel. Ellenségeid vesztedre törnek, De te hátukon taposol.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT