MTörv 25

Teljes szövegű keresés

MTörv 25
MTörv 25.1
Amikor vita támad két ember között és bíróságra mennek, hogy igazságot szolgáltassanak nekik: kimondják az igaz igazát, s a vétkes vétkességét,
MTörv 25.2
a bíró a botbüntetésre ítélt bűnöst mindjárt a jelenlétében fektesse le a földre és méresse rá a bűne nagyságához mérten kiszabott ütéseket.
MTörv 25.3
Negyven ütést adhatnak neki, többet nem, nehogy túl sok ütést kapva testvéred megalázottá váljék szemedben.
MTörv 25.4
Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!
MTörv 25.5
Ha testvérek laknak együtt, s egyikük meghal anélkül, hogy gyermeket hagyna hátra, az elhunyt felesége ne menjen hozzá egy kívülről, idegen családból való férfihez. Menjen be hozzá a sógora, s vegye el; sógori kötelezettségének eleget téve.
MTörv 25.6
Az elsőszülött, akit (az asszony) szül, kapja az elhunyt testvér nevét, nehogy kivesszen a neve Izraelben.
MTörv 25.7
Ha azonban a sógor nem akarja elvenni sógornőjét, a sógornő menjen a város kapujához a vének elé, s adja elő: „Sógorom vonakodik testvére nevét fenntartani Izraelben, nem akarja velem szemben teljesíteni sógori kötelességét.”
MTörv 25.8
A vének erre hívassák maguk elé, s vonják kérdőre. Ha megjelenik és kijelenti: „Nem akarom feleségül venni”,
MTörv 25.9
a sógornő a vének jelenlétében lépjen oda, vegye le a saruját és köpje szembe e szavak kíséretében: „Ez történjék mindenkivel, aki nem akarja testvére házát fölépíteni.”
MTörv 25.10
Az ilyen embernek ez legyen a neve Izraelben: „A mezítlábas házanépe.”
MTörv 25.11
Ha két ember összeverekszik, férfi férfival, aztán az egyiknek a felesége odaszalad, hogy kiszabadítsa férjét a másik kezéből, aki üti, s közben kinyújtja a kezét,
MTörv 25.12
és megragadja annak szeméremtestét, könyörtelenül vágd le a kezét.
MTörv 25.13
Zsákodban ne legyen kétféle súly, egy nehezebb és egy könnyebb.
MTörv 25.14
Házadban ne tarts kétféle űrmértéket, egy nagyobbat és egy kisebbet.
MTörv 25.15
Hibátlan és pontos legyen a súlyod, hibátlan és pontos legyen az űrmértéked, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.
MTörv 25.16
Mert utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében, aki ilyet tesz, aki csal.
MTörv 25.17
Emlékezz vissza, mit tettek veled útközben az amalekiták, amikor Egyiptomból kivonultál.
MTörv 25.18
Istent nem félve hátba támadtak az úton, amikor fáradt és kimerült voltál, s elszakították tőled a hátul sántikálókat.
MTörv 25.19
Ha az Úr, a te Istened nyugtot ad majd minden ellenségtől körülötted azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, Amaleknek még az emlékét is töröld el a földön. Ne feledd el!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT