Lev 9

Teljes szövegű keresés

Lev 9
Lev 9.1
A nyolcadik napon Mózes összehívta Áront meg fiait és Izrael véneit.
Lev 9.2
Áronnak ezt mondta: „Végy egy borjút bűnért való áldozatnak és egy kost égőáldozatnak. Mindkettő hibátlan legyen, és hozd az Úr színe elé.
Lev 9.3
Ezt mondd Izrael fiainak: Hozzatok egy bakot bűnért való áldozatnak, továbbá egy egyesztendős borjút és bárányt égőáldozatnak (mindkettő hibátlan legyen),
Lev 9.4
azután egy bikát és egy kost, közösségi áldozatul bemutatni az Úrnak, s végül egy olajjal készített ételáldozatot. Ma az Úr megjelenik nektek.”
Lev 9.5
Mind odahozták a megnyilatkozás sátora elé, amit Mózes parancsolt, azután eljött az egész közösség és odaállt az Úr elé.
Lev 9.6
Mózes így szólt: „Az Úr parancsára ezt kell tennetek, hogy az Úr dicsősége megjelenjék nektek.”
Lev 9.7
Mózes azután Áronhoz fordult: „Lépj az oltárhoz és mutasd be a bűnért való áldozatot meg az égőáldozatot, s így engesztelj magadért és házadért. Utána mutasd be a nép áldozatát és végezd el érte az engesztelés szertartását, ahogy az Úr megparancsolta.”
Lev 9.8
Áron az oltárhoz lépett és bemutatta a borjút áldozatul saját bűneiért.
Lev 9.9
Áron fiai odanyújtották neki a vért, ő belemártotta az ujját, és kent belőle az oltár szarvaira, a többi vért pedig az oltár lábához öntötte.
Lev 9.10
A bűnért való áldozat háját, a veséket, továbbá a májhoz tartozó hájat elégette az oltáron, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.
Lev 9.11
A húst és a bőrt a táboron kívül égette el.
Lev 9.12
Azután bemutatta az égőáldozatot. Áron fiai odanyújtották neki a vért, ő pedig ráöntötte körös-körül az oltárra.
Lev 9.13
Átadták neki a darabokra vágott állatot is és a fejét, s ezeket is elégette az oltáron.
Lev 9.14
Megmosta a belső részeket és a lábakat, s elégette égőáldozatul.
Lev 9.15
Utána bemutatta a nép áldozatát: fogta a nép bűneiért való áldozatra szánt bakot, feláldozta, és a bűnért való áldozatot úgy végezte el, mint az előbbit.
Lev 9.16
Majd odavitte az égőáldozatot, és azt is az előírás szerint mutatta be.
Lev 9.17
Ezután az ételáldozatot mutatta be. Tele marékkal vett belőle, s elégette az oltáron, reggeli égőáldozatul.
Lev 9.18
Végül feláldozta a bikát és a kost, a népért való közösségi áldozatul. Áron fiai odanyújtották neki a vért, s ő ráöntötte körös-körül az oltárra.
Lev 9.19
A bika és a kos háját, a farkát, a beleket borító hájat, a veséket, a májhoz tartozó hájat
Lev 9.20
mind rárakta a szegyre és elégette az oltáron.
Lev 9.21
A szegyet és a jobb lapockát mint részesedést bemutatta az Úrnak, ahogy az Úr meghagyta Mózesnek.
Lev 9.22
Áron kitárta kezét a nép felé és megáldotta. Miután bemutatta a bűnért való áldozatot, az égőáldozatot és a közösségi áldozatot, lejött (az oltárról),
Lev 9.23
és bement Mózessel a megnyilatkozás sátorába. Azután mindketten kijöttek, és megáldották a népet. Erre az Úr dicsősége megjelent az egész népnek.
Lev 9.24
Láng csapott elő az Úrtól, s megemésztette az oltáron az égőáldozatot és a hájat. Ennek láttára a nép örömrivalgásban tört ki, s mindnyájan arcra borultak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT