Kiv 36

Teljes szövegű keresés

Kiv 36
Kiv 36.1
Becaleelnek és Oholiábnak, továbbá a többi hozzáértő embernek - akiknek az Úr érzéket és ügyességet adott a szentélyhez szükséges minden munka elvégzésére -, nekik tehát az a feladatuk, hogy mindent úgy készítsenek el, ahogy az Úr parancsolta.”
Kiv 36.2
Mózes ezután hívta Becaleelt, Oholiábot és a többi hozzáértő embert, akiknek az Úr művészi tehetséget adott, s akiket a szívük arra indított, hogy hozzálássanak a munkához.
Kiv 36.3
Átvették Mózestől a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Izrael fiai a szentély elkészítésének munkájához felajánlottak. Sőt, reggelenként még újabb önkéntes adományokat is hoztak.
Kiv 36.4
Ezért a kézművesek, akik a szentély munkálatait végezték, egymás után Mózeshez mentek,
Kiv 36.5
és így szóltak: „A nép sokkal többet hoz, mint ami szükséges annak a munkának az elvégzéséhez, amelyet az Úr el akar végeztetni.”
Kiv 36.6
Erre Mózes kihirdette a táborban: „Sem férfi, sem asszony ne hozzon semmi többet a szentély készítéséhez.” A nép tehát abbahagyta az adakozást.
Kiv 36.7
Amit eddig adakoztak, az is több volt, mint amennyi a szentély elkészítéséhez kellett.
Kiv 36.8
A művészi képességű emberek először a hajlékot készítették el tíz vászonlapból: kettős szövésű finom lenvásznat, kék és vörös bíbort és karmazsint használtak hozzá, kerub-alakokkal, ahogy a műszövő csinálja.
Kiv 36.9
Minden vászonlap 28 könyök hosszú és négy könyök széles volt:
Kiv 36.10
minden lap egyenlő nagyságú. Öt-öt vászonlapot tűzött össze egymással.
Kiv 36.11
Azután az egész összeillesztett lap legszélső darabjának a szegélyére kék bíborból hurkokat erősített, ugyanígy a másik összeillesztett lap szegélyére is.
Kiv 36.12
Ötven hurkot erősített az egyik lapra, és ötven hurkot a másik összetett lap szegélyére: mégpedig úgy, hogy a hurkok egymással szembe kerültek.
Kiv 36.13
Készített hozzájuk ötven aranykapcsot, s a vászonlapokat összefűzte a kapcsokkal, s így kialakult az egységes hajlék.
Kiv 36.14
Ezután kecskeszőr takaróból tetőt készített a hajlékra. Tizenegy szőnyeget használt fel hozzá.
Kiv 36.15
Minden szőnyeg hossza harminc könyök, a szélessége négy könyök volt. Mind a tizenegy szőnyeg azonos méretű volt.
Kiv 36.16
Ezekből öt szőnyeget összefűzött egymással, s a másik hatot szintén egymással.
Kiv 36.17
Az összefűzött darab szélső szőnyegén ötven hurkot csinált, s a másik összetett darab szélső szőnyegén ugyanannyit.
Kiv 36.18
Ezekhez ötven bronzkapcsot készített, hogy egybefűzze velük a sátor tetejét.
Kiv 36.19
A sátor tetejére még egy felső takarót csinált vörösre festett báránybőrből, s arra még egyet finom bőrből.
Kiv 36.20
Akácfából elkészítette azokat a deszkákat, amelyek a hajlék vázához kellettek.
Kiv 36.21
Minden deszka tíz könyök hosszú és másfél könyök széles volt.
Kiv 36.22
Minden deszkára két eresztéket csinált, hogy egymással össze lehessen illeszteni őket. Így készítette el a hajlék minden deszkáját.
Kiv 36.23
A hajlék számára összesen készített: húsz deszkát a déli oldalra,
Kiv 36.24
s a húsz deszka alá negyven ezüstlábat csinált, két-két lábat egy deszka alá az eresztékeknek megfelelően.
Kiv 36.25
A másik, az északra néző oldalra szintén húsz deszkát,
Kiv 36.26
a hozzátartozó negyven ezüstlábbal, két-két lábat egy deszkára.
Kiv 36.27
A hajlék nyugatra néző oldalára hat deszkát készített.
Kiv 36.28
Azonkívül két deszkát csinált a hajlék hátsó részén levő sarokhoz.
Kiv 36.29
Ezeket alulról megkettőzte, fel, egészen az első gyűrű magasságáig. Így járt el mindkét saroknál.
Kiv 36.30
Tehát nyolc deszka került oda, a hozzá tartozó 16 ezüstlábbal, kettő-kettő mindegyik deszka alá.
Kiv 36.31
Azután reteszrudakat csinált akácfából: ötöt a hajlék egyik oldalán levő deszkákhoz.
Kiv 36.32
Másik ötöt a másik oldal deszkáinak összefogására, s rajtuk kívül másik öt reteszrudat a hajlék nyugat felé eső oldalára.
Kiv 36.33
A középső reteszeket átvezette a deszkák közepén egyik végétől a másikig.
Kiv 36.34
A deszkákat beborította arannyal. A reteszrudak befogadására szolgáló karikákat aranyból csinálta, s a reteszrudakat is bevonta arannyal.
Kiv 36.35
A függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta. Műszövéssel kerub-alakokat vitt bele.
Kiv 36.36
Azután csinált hozzá akácfából négy oszlopot, s bevonta őket arannyal. A hozzájuk tartozó kapcsok is aranyból voltak. Négy ezüsttalpat öntött hozzájuk.
Kiv 36.37
Azután még csinált egy függönyt vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból a sátor bejáratára. Ez is műszövéssel készült.
Kiv 36.38
(Elkészítette) a hozzá szükséges öt oszlopot és a kapcsokat. Az oszlopfejeket és a gyűrűket arannyal vonta be, a talpakat pedig ezüstből öntötte.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT