Kiv 30

Teljes szövegű keresés

Kiv 30
Kiv 30.1
Csinálj egy oltárt, hogy azon illatozzék a tömjén. Akácfából készítsd el.
Kiv 30.2
Hossza egy könyök, szélessége is egy könyök, négyszögletes és két könyök magas legyen. Szarvai legyenek vele egy darabból.
Kiv 30.3
Borítsd be az egészet arannyal: a lapját, körül az oldalait és a szarvait,
Kiv 30.4
csinálj rá körös-körül pártázatot, s a pártázat alatt mindkét oldalára készíts két aranykarikát, és erősítsd rá a két oldalra. Ezekbe dugják be a hordozórudakat, hogy vinni lehessen.
Kiv 30.5
A rudakat készítsd akácfából és vond be arannyal.
Kiv 30.6
Állítsd a bizonyság ládája előtt levő függöny elé, szembe az engesztelés táblájával, amely a bizonyságot takarja, ahonnan majd szólok hozzád.
Kiv 30.7
Áron égessen rajta jó illatú fűszereket. Reggelenként égesse el, amikor a mécseseket rendbe teszi,
Kiv 30.8
s amikor Áron este meggyújtja a mécseseket, újra égesse el. Legyen ez állandó illatáldozatotok nemzedékről nemzedékre.
Kiv 30.9
Idegen illatszert, égőáldozatot, ételáldozatot nem mutathattok be rajta, italáldozatot sem önthettek rá.
Kiv 30.10
Áronnak évenként egyszer a szarvain el kell végeznie az engesztelés szertartását. A bűn engesztelésére felajánlott áldozat vérével kell évenként egyszer elvégeznie az engesztelés szertartását nemzedékről nemzedékre. Ez az oltár nagyon szent, az Úr számára van fölszentelve.”
Kiv 30.11
Az Úr így szólt Mózeshez:
Kiv 30.12
„Amikor majd az összeírásnál számba veszed Izrael fiait, mindenki adjon az Úrnak váltságdíjat életéért, hogy az összeírásnál ne érje csapás őket.
Kiv 30.13
Mindenkinek, akire az összeírás vonatkozik, egy fél sékelt kell fizetnie, a szentély mértéke szerint, amely húsz gerát ér. Ez a fél sékel az Urat megillető fejadó.
Kiv 30.14
Akire az összeírás vonatkozik, vagyis húsz évtől fölfelé, annak meg kell fizetnie a fejadót az Úrnak.
Kiv 30.15
A gazdagnak nem kell többet, a szegénynek nem kell kevesebbet adnia, mint fél sékelt, amikor az Úrnak járó fejadót, mint az életért járó váltságdíjat fizetik.
Kiv 30.16
Fogadd el a pénzt Izrael fiaitól és fordítsd a találkozás sátorának szolgálatára. Ez kieszközli, hogy az Úr megemlékezzék Izrael fiairól, és egyben váltságul szolgál életetekért.”
Kiv 30.17
Az Úr még ezt mondta Mózesnek:
Kiv 30.18
„Készíts bronzból egy mosdómedencét talapzattal. Állítsd a találkozás sátra és az oltár közé, tölts bele vizet,
Kiv 30.19
hogy Áron és fiai megmoshassák kezüket és lábukat.
Kiv 30.20
Mielőtt belépnek a találkozás sátorába, le kell mosni magukat vízzel, nehogy meghaljanak. Hasonlóképpen akkor is, ha az oltárhoz lépnek, hogy a szolgálatot elvégezzék, vagyis az égőáldozatot elégessék az oltáron.
Kiv 30.21
Meg kell mosniuk kezüket és lábukat, nehogy meghaljanak. Örök előírás ez az ő számára, és utódai számára, nemzedékről nemzedékre.”
Kiv 30.22
Az Úr még ezt mondta Mózesnek:
Kiv 30.23
„Végy finom fűszereket: 500 sékel finom mirhát, feleannyi, vagyis 250 sékel jószagú fahéjat, 250 sékel illatos nádat,
Kiv 30.24
500 sékel kassziát - a szentély súlymértéke szerint -, hozzá egy hin olívaolajat,
Kiv 30.25
s csinálj belőle szent olajat, illatos kenetet, ahogy a kenetkészítők csinálják. Ezt a kenetet kell felszenteléshez használni.
Kiv 30.26
Ezzel kell felszentelni a találkozás sátorát, a bizonyság ládáját,
Kiv 30.27
az asztalt minden felszerelésével, a mécstartót minden felszerelésével, az illatoltárt,
Kiv 30.28
az égőáldozat oltárát minden felszerelésével és a medencét talapzatával együtt.
Kiv 30.29
Így kell megszentelni őket, hogy szentek legyenek: aki megérinti, szentté válik.
Kiv 30.30
Áront és fiait is ezzel kell felkenni és felszentelni, hogy mint papok szolgáljanak nekem.
Kiv 30.31
Parancsold meg tehát Izrael fiainak: legyen ez számotokra szent kenetolaj nemzedékről nemzedékre.
Kiv 30.32
Ember testére nem szabad ráönteni, és más hasonló összetételűt se készítsetek, mivel ez szent, és ti is tartsátok szentnek.
Kiv 30.33
Aki ilyen keveréket csinál, mint ez, és vele egy világi embert fölken, azt ki kell irtani népéből.”
Kiv 30.34
Az Úr így beszélt tovább Mózeshez: „Vedd az illatszereket: a stiraxot, ónixot, galbanumot, a szagos füveket és tiszta tömjént - mind egyenlő arányban -,
Kiv 30.35
és készíts belőle illatáldozatot, illatos keveréket, amilyet a kenetkészítők csinálnak. Vegyíts hozzá sót, de legyen tiszta, amely megfelel a szent célnak.
Kiv 30.36
Egy részt törj belőle finom porrá, és tedd a találkozás sátorában a bizonyság elé, ahonnan szólok hozzád. Legyen az szent dolog előttetek.
Kiv 30.37
Ez a fűszerkeverék legyen az Úrnak készített szent dolog és hasonló keveréket ne állítsatok elő.
Kiv 30.38
Aki ugyanilyet csinál, hogy illatát élvezze, azt ki kell irtani népéből.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT