Józs 12

Teljes szövegű keresés

Józs 12
Józs 12.1
Ezek azok a királyai az országnak, akiket Izrael fiai legyőztek, s akiknek földjét megszerezték, a Jordánon túl, kelet felé, az Arnon-pataktól egészen a Hermon-hegységig, az egész Arabát is beleértve:
Józs 12.2
Szichon, az amoriták királya, aki Hesbonban székelt és az Arnon völgye szélén fekvő Aroertől [a völgy közepét is beleszámítva] Gileád felén át egészen a Jabbok-patakig, az ammoniták határáig uralkodott,
Józs 12.3
keleten pedig az Arabán át egyfelelől Kinnerot tengeréig és Araba tengeréig vagy a Sós-tengerig, Bet-ha-Jesimot irányában, ahonnan az ember délen eléri a Piszga lejtőinek a lábát.
Józs 12.4
Mellette Og, Básán királya, a legutolsó refaiták egyike uralkodott - Astarotban és Edreiben székelve -
Józs 12.5
a Hermon-hegységen, Szalkán és egész Básánon, egészen a gesuriták és maachatiták határáig, továbbá Gileád felén, Szichonnak, Hesbon királyának a határáig.
Józs 12.6
Mózes, az Úr szolgája és Izrael fiai legyőzték, és (országát) Mózes, az Úr szolgája Ruben és Gád fiainak, valamint Manassze törzse felének adta birtokul.
Józs 12.7
Ezek azok a királyai az országnak, akiket Józsue és Izrael fiai legyőztek a Jordánon innen, nyugat felé, a Libanon völgyében fekvő Baal-Gádtól egészen a Pele hegyéig, amely Szeirrel szemben emelkedik, és akiknek földjét Józsue Izraelnek adta örökségül, aszerint, ahogy törzsekre oszlik,
Józs 12.8
a hegyvidéken és a síkságon, Arabában és a lejtőkön, a pusztában és a Negebben - a hetiták, amoriták, kánaániak, periziták, hivviták és jebuziták (földjén):
Józs 12.9
Jerikó királya - egy; a Bétel melletti Ai királya - egy;
Józs 12.10
Jeruzsálem királya - egy; Hebron királya - egy;
Józs 12.11
Jarmut királya - egy; Lachis királya - egy;
Józs 12.12
Eglon királya - egy; Gézer királya - egy;
Józs 12.13
Debir királya - egy; Geder királya - egy;
Józs 12.14
Horma királya - egy; Arad királya - egy;
Józs 12.15
Libna királya - egy; Adullam királya - egy;
Józs 12.16
Makkeda királya - egy; Bétel királya - egy;
Józs 12.17
Tappuach királya - egy; Hefer királya - egy;
Józs 12.18
Afek királya - egy; Száron királya - egy;
Józs 12.19
Madosz királya - egy; Hacor királya - egy;
Józs 12.20
Szimoon királya - egy; Achsaf királya - egy;
Józs 12.21
Tanach királya - egy; Megiddó királya - egy;
Józs 12.22
Kedes királya - egy; Jokneam királya Kármelban - egy;
Józs 12.23
Dor királya a Dor magaslatain - egy; Gojim királya Galileában - egy;
Józs 12.24
Tirca királya - egy. Összesen 31 király.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT