Jób 34

Teljes szövegű keresés

Jób 34
Jób 34.1
Ezután Elihu folytatta és így szólt:
Jób 34.2
Bölcsek, hallgassátok meg a szavaimat, szakértők, figyeljetek ide!
Jób 34.3
Mert a fülnek meg kell vizsgálnia a szót, úgy, mint ahogy az íny ízleli az ételt.
Jób 34.4
Csak ami helyes, azt választjuk magunknak, kutassuk hát ki magunk között, mi a jó.
Jób 34.5
Lám, Jób azt mondja: „Igaz ember vagyok, Isten volt, aki elvette igazamat.
Jób 34.6
Bírám kegyetlenül ellenem van, nem gyógyul a sebem, pedig nem vétkeztem.”
Jób 34.7
Hol van még egy olyan ember, mint amilyen Jób, aki a gyalázkodást úgy issza, mint a vizet,
Jób 34.8
aki a gonosztevők társává szegődött, és összejár a gonoszokkal?
Jób 34.9
Valóban azt mondta: „Mit ér az embernek, hogyha barátságban él is az Istennel.”
Jób 34.10
Ezért bölcs emberek, hallgassatok rám! Az igazságtalanság távol áll Istentől, a Mindenható nem követ el álnokságot.
Jób 34.11
A tettei szerint fizet az embernek, és aszerint bánik vele, ahogyan él.
Jób 34.12
Isten gonoszságot nem művelhet, a Magasságbeli nem ferdíti el az igazságot.
Jób 34.13
Vajon ki bízta rá a földet, s a földkerekséget ki alapította?
Jób 34.14
Ha visszavonná a fuvallatát, és ha visszaszívná a leheletét,
Jób 34.15
akkor minden élő rögtön elpusztulna, és az ember is visszatérne a porba.
Jób 34.16
Hogyha okos vagy, akkor figyelj ide, és a beszédemre nyisd ki a füledet!
Jób 34.17
Törvény ellensége tud-e kormányozni? Kárhoztatod-e az egészen igazat?
Jób 34.18
Aki azt mondja a királynak: „Te istentelen!” A nemeseknek meg: „Ó, ti gonosztevők!”
Jób 34.19
Aki nem elfogult a fejedelmek iránt, s a gazdagot nem becsüli többre a szegénynél, mert hiszen mind az ő kezének művei.
Jób 34.20
Éjszaka idején hirtelen meghalnak. Nagyurak is reszketnek, aztán eltűnnek, erőlködés nélkül végez az erősekkel.
Jób 34.21
Látja szeme az ember útjait, és minden lépését szemmel tartja.
Jób 34.22
Nincs számára sötét és nincsen éjszaka, hol a gonosztevők el tudnának bújni.
Jób 34.23
Nem tűzött ki időt az ember számára, mikor járuljon Istene ítélőszéke elé.
Jób 34.24
Összetöri - vizsgálat nélkül - a hatalmasokat, és másokat ültet a helyükre.
Jób 34.25
Mivel tud tetteikről, letaszítja őket - éjjel -, és szétzúzódnak.
Jób 34.26
Gonosztevők gyanánt ütlegeli őket, olyan helyen, ahol akárki láthatja.
Jób 34.27
Ha szemére vetik: „Ezek, lám, elhagyták, útjait követni nem voltak hajlandók;
Jób 34.28
elhatolt hozzá a szegények jajszava, és az elnyomottak hangját meghallotta,
Jób 34.29
mégis nyugodt maradt, nem zavarja semmi, arcát eltakarja és senki sem látja”, így van ez, mert sajnálja az egyest és a népet,
Jób 34.30
s mert a gonosztevőt a balszerencse hálójára bízza.
Jób 34.31
Hogyha aztán ez így szól az Istenhez: „Megtévesztettelek, de többé nem vétkezem, hogyha vétkeztem, hát légy most a tanítóm,
Jób 34.32
ha gonoszságot tettem, többé nem teszek”,
Jób 34.33
véleményed szerint meg kell-e büntetnie, csak azért, mert te elveted az ítéletét? Rajtad a sor, válassz! Nem én vagyok soron. Ezért mondd ki bátran, amit gondolsz!
Jób 34.34
Az okos emberek azt mondják majd nekem, s minden bölcs férfiú, aki figyelt rám:
Jób 34.35
„Esztelen volt Jób, amikor így beszélt, és szavában nem volt bölcsesség.
Jób 34.36
Tedd hát próbára, jó alaposan, mert mint egy esztelen, úgy feleselt vissza.
Jób 34.37
Mert a bűnét megtoldotta galádsággal, s kétségbe vonja a jogrendet közöttünk, és szószátyárkodik az Isten ellen.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT