Zsolt. 81

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 81
Zsolt. 81.1
Az éneklőmesternek, * a gittithre. Aszáfé.
Zsolt. 81.2
Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!
Zsolt. 81.3
Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt.
Zsolt. 81.4
Fújjatok kürtöt új holdra, * holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;
Zsolt. 81.5
Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.
Zsolt. 81.6
Bizonyságul * tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam.
Zsolt. 81.7
Megszabadítottam a * tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól.
Zsolt. 81.8
A nyomorúságban * segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a + versengések vizénél. Szela.
Zsolt. 81.9
Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha * te meghallgatnál engem!
Zsolt. 81.10
Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!
Zsolt. 81.11
Én, az Úr * vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
Zsolt. 81.12
De nem hallgatott * népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.
Zsolt. 81.13
Ott hagytam * azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.
Zsolt. 81.14
Oh, ha az én * népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna!
Zsolt. 81.15
Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.
Zsolt. 81.16
Az Úrnak gyűlölői * hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök.
Zsolt. 81.17
És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel * töltenélek be téged!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT