Zsolt. 8

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 8
Zsolt. 8.1
Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid * zsoltára.
Zsolt. 8.2
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész * földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Zsolt. 8.3
A csecsemők és csecsszopók szájával * erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Zsolt. 8.4
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; * a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Zsolt. 8.5
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? * és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsolt. 8.6
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Zsolt. 8.7
Úrrá tetted őt * kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Zsolt. 8.8
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait * is;
Zsolt. 8.9
Az ég madarait és a tenger * halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár.
Zsolt. 8.10
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT