Zsolt. 51

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 51
Zsolt. 51.1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;
Zsolt. 51.2
Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, * minekutána Bethsabéval vétkezett.
Zsolt. 51.3
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
Zsolt. 51.4
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki * engemet;
Zsolt. 51.5
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
Zsolt. 51.6
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
Zsolt. 51.7
Ímé én vétekben * fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
Zsolt. 51.8
Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
Zsolt. 51.9
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
Zsolt. 51.10
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
Zsolt. 51.11
Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
Zsolt. 51.12
Tiszta szívet teremts * bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
Zsolt. 51.13
Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Zsolt. 51.14
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Zsolt. 51.15
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
Zsolt. 51.16
Szabadíts meg engemet a * vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
Zsolt. 51.17
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
Zsolt. 51.18
Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.
Zsolt. 51.19
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes * lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
Zsolt. 51.20
Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.
Zsolt. 51.21
Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: * akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT