Zsolt. 38

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 38
Zsolt. 38.1
Dávid zsoltára emlékeztetőül.
Zsolt. 38.2
Uram, haragodban ne fenyíts * meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
Zsolt. 38.3
Mert nyilaid belém * akadtak, és kezed rám nehezült.
Zsolt. 38.4
Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
Zsolt. 38.5
Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.
Zsolt. 38.6
Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
Zsolt. 38.7
Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; * naponta szomorúan járok.
Zsolt. 38.8
Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
Zsolt. 38.9
Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.
Zsolt. 38.10
Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!
Zsolt. 38.11
Szívem dobogva ver, * elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.
Zsolt. 38.12
Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim * pedig messze állanak.
Zsolt. 38.13
De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
Zsolt. 38.14
De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
Zsolt. 38.15
És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
Zsolt. 38.16
Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
Zsolt. 38.17
Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak * ellenem!
Zsolt. 38.18
És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
Zsolt. 38.19
Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
Zsolt. 38.20
De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,
Zsolt. 38.21
És a kik jóért * roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
Zsolt. 38.22
Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
Zsolt. 38.23
Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT