Zsolt. 31

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 31
Zsolt. 31.1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
Zsolt. 31.2
Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek * meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.
Zsolt. 31.3
Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős * kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem.
Zsolt. 31.4
Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te * nevedért és vezérelj engemet.
Zsolt. 31.5
Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem.
Zsolt. 31.6
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.
Zsolt. 31.7
Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.
Zsolt. 31.8
Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet;
Zsolt. 31.9
És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat.
Zsolt. 31.10
Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, * lelkem, testem.
Zsolt. 31.11
Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
Zsolt. 31.12
Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak tőlem.
Zsolt. 31.13
Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.
Zsolt. 31.14
Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.
Zsolt. 31.15
De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy * Istenem.
Zsolt. 31.16
Életem ideje * kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
Zsolt. 31.17
Világosítsd meg * orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból.
Zsolt. 31.18
Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a * gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.
Zsolt. 31.19
A hazug ajkak némuljanak el, a melyek * vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
Zsolt. 31.20
Mily bőséges a te jóságod, a melyet fentartasz a téged * félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.
Zsolt. 31.21
Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban * őrzöd őket + a perpatvarkodó nyelvektől.
Zsolt. 31.22
Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!
Zsolt. 31.23
Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: * Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.
Zsolt. 31.24
Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; * a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a + kevélyen cselekvőknek!
Zsolt. 31.25
Legyetek erősek és bátorodjék a ti * szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT