Zsolt. 19

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 19
Zsolt. 19.1
Az éneklőmesternek; * Dávid zsoltára.
Zsolt. 19.2
Az egek * beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti + az égboltozat.
Zsolt. 19.3
Nap napnak mond beszédet; * éj éjnek ad jelentést.
Zsolt. 19.4
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható:
Zsolt. 19.5
Szózatuk kihat * az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
Zsolt. 19.6
Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
Zsolt. 19.7
Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.
Zsolt. 19.8
Az Úrnak törvénye * tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, + bölcscsé teszi az együgyűt.
Zsolt. 19.9
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja * a szemeket.
Zsolt. 19.10
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
Zsolt. 19.11
Kivánatosabbak * az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
Zsolt. 19.12
Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma * van.
Zsolt. 19.13
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos * bűnöktől tisztíts meg engemet.
Zsolt. 19.14
Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; * ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.
Zsolt. 19.15
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem * gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT