Zsolt. 135

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 135
Zsolt. 135.1
Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
Zsolt. 135.2
A kik álltok az * Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
Zsolt. 135.3
Dicsérjétek az Urat, mert jó * az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!
Zsolt. 135.4
Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját * örökségéül.
Zsolt. 135.5
Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és * a mi Urunk minden istennél különb.
Zsolt. 135.6
Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, * a vizekben és minden mélységben.
Zsolt. 135.7
Felemeli a felhőket * a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.
Zsolt. 135.8
A ki megverte Égyiptom * elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.
Zsolt. 135.9
Jeleket és csodákat küldött rád, oh * Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
Zsolt. 135.10
A ki megvert sok népet, és megölt * erős királyokat:
Zsolt. 135.11
Szíhont, * az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
Zsolt. 135.12
És odaadta * földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
Zsolt. 135.13
Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre * emlegetnek téged.
Zsolt. 135.14
Mert birája az Úr az ő népének, és * könyörületes az ő szolgái iránt.
Zsolt. 135.15
A pogányok * bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
Zsolt. 135.16
Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
Zsolt. 135.17
Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
Zsolt. 135.18
Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik * bíznak bennök.
Zsolt. 135.19
Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
Zsolt. 135.20
Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
Zsolt. 135.21
Áldott az Úr a Sionon, a * ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT