Zsolt. 111

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 111
Zsolt. 111.1
Dícsérjétek az Urat.
Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
Zsolt. 111.2
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
Zsolt. 111.3
Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
Zsolt. 111.4
Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
Zsolt. 111.5
Eledelt ad * az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
Zsolt. 111.6
Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.
Zsolt. 111.7
Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
Zsolt. 111.8
Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.
Zsolt. 111.9
Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
Zsolt. 111.10
A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; * jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT