Tit. 2

Teljes szövegű keresés

Tit. 2
Tit. 2.1
Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
Tit. 2.2
Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.
Tit. 2.3
Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
Tit. 2.4
Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, * hogy férjöket és magzataikat szeressék,
Tit. 2.5
Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek * engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne + káromoltassék.
Tit. 2.6
Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
Tit. 2.7
Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
Tit. 2.8
Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. *
Tit. 2.9
A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
Tit. 2.10
Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
Tit. 2.11
Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme * minden embernek, +
Tit. 2.12
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Tit. 2.13
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak * dicsősége megjelenését;
Tit. 2.14
A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket * minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Tit. 2.15
Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT