1 Thess. 5

Teljes szövegű keresés

1 Thess. 5
1 Thess. 5.1
Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; *
1 Thess. 5.2
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. *
1 Thess. 5.3
Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. *
1 Thess. 5.4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. *
1 Thess. 5.5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! *
1 Thess. 5.6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. *
1 Thess. 5.7
Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. *
1 Thess. 5.8
Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. *
1 Thess. 5.9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, *
1 Thess. 5.10
A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. *
1 Thess. 5.11
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. *
1 Thess. 5.12
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; *
1 Thess. 5.13
És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. *
1 Thess. 5.14
Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. *
1 Thess. 5.15
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. *
1 Thess. 5.16
Mindenkor örüljetek. *
1 Thess. 5.17
Szüntelen imádkozzatok. *
1 Thess. 5.18
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. *
1 Thess. 5.19
A Lelket meg ne oltsátok. *
1 Thess. 5.20
A prófétálást meg ne vessétek, *
1 Thess. 5.21
Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! *
1 Thess. 5.22
Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! *
1 Thess. 5.23
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. *
1 Thess. 5.24
Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt. *
1 Thess. 5.25
Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. *
1 Thess. 5.26
Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. *
1 Thess. 5.27
Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. *
1 Thess. 5.28
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT