Róm. 12

Teljes szövegű keresés

Róm. 12
Róm. 12.1
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. *
Róm. 12.2
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, * hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Róm. 12.3
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; * hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a + hit mértékét.
Róm. 12.4
Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:
Róm. 12.5
Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. *
Róm. 12.6
Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; *
Róm. 12.7
Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; *
Róm. 12.8
Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje. *
Róm. 12.9
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. *
Róm. 12.10
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; * a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Róm. 12.11
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
Róm. 12.12
A reménységben * örvendezők; a háborúságban tűrők; + a könyörgésben ** állhatatosak;
Róm. 12.13
A szentek * szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet + gyakoroljátok.
Róm. 12.14
Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. *
Róm. 12.15
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. *
Róm. 12.16
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne * kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek + timagatokban.
Róm. 12.17
Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. * A tisztességre gondotok legyen minden ember + előtt.
Róm. 12.18
Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. *
Róm. 12.19
Magatokért bosszút ne * álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én + megfizetek, ezt mondja az Úr.
Róm. 12.20
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. *
Róm. 12.21
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT