2 Kor. 6

Teljes szövegű keresés

2 Kor. 6
2 Kor. 6.1
Mint * együttmunkálkodók intünk + is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.
2 Kor. 6.2
Mert ő mondja: * Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. +
2 Kor. 6.3
Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a * szolgálatunk ne szidalmaztassék.
2 Kor. 6.4
Hanem ajánljuk * magunkat mindenben, mint Isten szolgái; + sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban.
2 Kor. 6.5
Vereségben, * tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.
2 Kor. 6.6
Tisztaságban, * tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,
2 Kor. 6.7
Igazmondásban, * Isten erejében; az + igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; **
2 Kor. 6.8
Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;
2 Kor. 6.9
Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, * és ím élők; mint ostorozottak, + és meg nem ölöttek;
2 Kor. 6.10
Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, * de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel + bírók.
2 Kor. 6.11
A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk * kitárult.
2 Kor. 6.12
Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.
2 Kor. 6.13
Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) * tárjátok ki ti is szíveteket.
2 Kor. 6.14
Ne legyetek hitetlenekkel * felemás igában; mert mi szövetsége + van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
2 Kor. 6.15
És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? * vagy mi köze hívőnek + hitetlenhez?
2 Kor. 6.16
Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti * az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom + bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
2 Kor. 6.17
Annakokáért * menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
2 Kor. 6.18
És leszek néktek Atyátok, * és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT