1 Kor. 5

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 5
1 Kor. 5.1
Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki * atyjának feleségét elvegye.
1 Kor. 5.2
És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.
1 Kor. 5.3
Mert én * távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,
1 Kor. 5.4
Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus * Krisztus hatalmával
1 Kor. 5.5
Átadjuk * az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.
1 Kor. 5.6
Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy * kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.
1 Kor. 5.7
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, * a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
1 Kor. 5.8
Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, * sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
1 Kor. 5.9
Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne * társalkodjatok.
1 Kor. 5.10
De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
1 Kor. 5.11
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az * ilyennel még együtt se egyetek.
1 Kor. 5.12
Mert mi közöm ahhoz, hogy * a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?
1 Kor. 5.13
A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki * azért a gonoszt magatok közül.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT