5 Móz. 27

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 27
5 Móz. 27.1
Mózes pedig és Izráel vénei parancsot adának a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok ma néktek.
5 Móz. 27.2
És a mely napon általmentek a Jordánon arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy * köveket állíts fel, és meszeld be azokat mészszel.
5 Móz. 27.3
És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét, hogy bemehess arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, a tejjel és mézzel folyó földre, a miképen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene.
5 Móz. 27.4
Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek, az * Ebál hegyén; és meszeld be azokat mészszel.
5 Móz. 27.5
És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, a melyeket * vassal meg ne faragj.
5 Móz. 27.6
Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát; és áldozzál azon egészen égőáldozatokat az Úrnak, a te Istenednek.
5 Móz. 27.7
Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, * és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt.
5 Móz. 27.8
És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan!
5 Móz. 27.9
És szóla Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izráelnek, mondván: Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az Úrnak, a * te Istenednek népévé.
5 Móz. 27.10
Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, a melyeket, én parancsolok ma néked.
5 Móz. 27.11
És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván:
5 Móz. 27.12
Ezek álljanak fel a népnek megáldására a * Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin.
5 Móz. 27.13
Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.
5 Móz. 27.14
Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izráel népének felszóval:
5 Móz. 27.15
Átkozott az ember, a ki faragott és öntött képet csinál, útálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!
5 Móz. 27.16
Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy * anyját! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.17
Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.18
Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az * úton! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.19
Átkozott, a ki elfordítja a jövevénynek, * árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.20
Átkozott, a ki az ő atyjának feleségével hál, * mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.21
Átkozott, a ki közösül * valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.22
Átkozott, a ki az ő leánytestvérével hál, * az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.23
Átkozott, a ki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.24
Átkozott, a ki megöli az ő felebarátját titkon! * És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.25
Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!
5 Móz. 27.26
Átkozott, a ki meg nem * tartja e törvénynek ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT