5 Móz. 19

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 19
5 Móz. 19.1
Mikor kiírtja az Úr, a te Istened a nemzeteket, a * kiknek földjét néked adja az Úr, a te Istened, és bírni fogod őket, és lakozol az ő városaikban és az ő házaikban:
5 Móz. 19.2
Válaszsz ki magadnak * három várost a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy örököljed azt.
5 Móz. 19.3
Készítsd meg magadnak az utat azokhoz, és oszszad három részre a te országod határát, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül; azok arra valók legyenek, hogy minden gyilkos * oda meneküljön.
5 Móz. 19.4
Ez pedig a gyilkos törvénye, a ki oda menekül, hogy élve maradjon: A ki * nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt;
5 Móz. 19.5
A ki például elmegy az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal: az ilyen meneküljön e városok egyikébe, hogy élve maradjon.
5 Móz. 19.6
Különben a vérbosszuló rokon űzőbe veszi * az ő szívének búsulásában, és eléri, ha az út hosszú leend, és agyon üti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt.
5 Móz. 19.7
Azért én parancsolom néked, mondván: Három várost válaszsz magadnak.
5 Móz. 19.8
Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti a te határodat, a mint megesküdt a te atyáidnak, és néked adja mind az egész * földet, a melynek megadását megígérte volt a te atyáidnak;
5 Móz. 19.9
(Hogyha megtartod mind e parancsolatot, megtévén azt, a mit én ma parancsolok néked, tudniillik, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és járj az ő utain minden időben): akkor e háromhoz szerezz még * három várost.
5 Móz. 19.10
Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad.
5 Móz. 19.11
De hogyha lesz valaki, a ki gyűlöli az ő felebarátját, * és meglesi azt, és reá támad és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül:
5 Móz. 19.12
Akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon.
5 Móz. 19.13
Ne nézz reá szánalommal, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izráelből, hogy jól * legyen dolgod.
5 Móz. 19.14
A te felebarátodnak határát * el ne told, a mely határt az ősök vetettek a te örökségedben, a melyet örökölni fogsz azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy bírjad azt.
5 Móz. 19.15
Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két * tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
5 Móz. 19.16
Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt:
5 Móz. 19.17
Akkor álljon az a két ember, a kiknek ilyen perök van, az Úr elé, a papok és * a bírák elé, a kik abban az időben lesznek;
5 Móz. 19.18
És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, a ki hazugságot szólott az ő atyjafia ellen:
5 Móz. 19.19
Úgy cselekedjetek azzal, a mint ő szándékozott * cselekedni az ő atyjafiával. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt;
5 Móz. 19.20
Hogy a kik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, * és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot.
5 Móz. 19.21
Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, * szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT