4 Móz. 6

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 6
4 Móz. 6.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 6.2
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát:
4 Móz. 6.3
Bortól és részegítő italtól szakassza el magát; boreczetet és részegítő italból való eczetet ne igyék, és semmi szőlőből csinált italt se igyék, se új, se asszú szőlőt ne egyék.
4 Móz. 6.4
Az ő nazireusságának egész idején át semmit a félét ne igyék, a mi a szőlőtőről kerül, a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig.
4 Móz. 6.5
Az ő nazireusi fogadásának egész idején, beretva * az ő fejét ne járja; míg be nem teljesednek a napok, a melyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja növekedni az ő fejének hajfürteit.
4 Móz. 6.6
Az egész időn át, a melyre az Úrnak szentelte magát, megholtnak testéhez be ne menjen.
4 Móz. 6.7
Se atyjának, se anyjának, se fiú- se leánytestvéreinek holttestével meg ne fertőztesse magát, mikor meghalnak, mert az ő Istenének nazireussága van az ő fején.
4 Móz. 6.8
Az ő nazireusságának egész idejében szent legyen az Úrnak.
4 Móz. 6.9
Ha pedig meghal valaki ő nála hirtelenséggel, és megfertőzteti az ő nazireus fejét: nyírja meg a fejét az ő tisztulásának napján, a hetedik napon nyírja meg azt.
4 Móz. 6.10
A nyolczadik napon pedig vigyen két gerliczét * vagy két galambfiat a papnak a gyülekezet sátorának nyílásához.
4 Móz. 6.11
És készítse el a pap egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égőáldozatul, és szerezzen néki engesztelést, a miért vétkezett a holttest miatt; és szentelje meg annak fejét azon napon.
4 Móz. 6.12
És az ő nazireusságának napjait szentelje újra az Úrnak, és vigyen az ő vétkéért való áldozatul egy esztendős bárányt; az elébbi napok pedig essenek el, mert megfertőztette az ő nazireusságát.
4 Móz. 6.13
Ez pedig a nazireus törvénye: A mely napon betelik az ő nazireusságának ideje, vigyék őt a gyülekezet sátorának nyílásához.
4 Móz. 6.14
Ő pedig vigye fel az ő áldozatját az Úrnak: egy esztendős, ép hím bárányt egészen égőáldozatul, és egy esztendős, ép nőstény bárányt bűnért való áldozatul, és egy ép kost hálaáldozatul.
4 Móz. 6.15
Továbbá egy kosár kovásztalan kenyeret, olajjal elegyített lánglisztből való lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat, a hozzájok való étel- és italáldozatokkal.
4 Móz. 6.16
És vigye azokat a pap az Úr elé, és készítse el annak bűnéért való áldozatát és egészen égőáldozatát.
4 Móz. 6.17
A kost is készítse el hálaadó áldozatul az Úrnak, a kosárban lévő kovásztalan kenyerekkel egybe, és készítse el a pap az ahhoz való étel- és italáldozatot is.
4 Móz. 6.18
A nazireus pedig nyírja meg * az ő nazireus fejét a gyülekezet sátorának nyílásánál, és vegye az ő nazireus fejének haját, és tegye azt a tűzre, a mely van a hálaadó áldozat alatt.
4 Móz. 6.19
Vegye azután a pap a kosnak megfőtt lapoczkáját, és egy kovásztalan lepényt a kosárból, és egy kovásztalan pogácsát, és tegye a nazireus tenyerére, minekutána megnyirta az ő nazireus fejét.
4 Móz. 6.20
És lóbálja meg a pap azokat áldozatul az Úr előtt; a papnak szenteltetett ez, a meglóbált szegyen és a felemelt lapoczkán felül. Azután igyék bort a nazireus.
4 Móz. 6.21
Ez a nazireus törvénye, a ki fogadást tett, és az ő áldozata az ő nazireusságáért az Úrnak, azonkivül, a mihez módja van. Az ő fogadása szerint, a melyet fogadott, a képen cselekedjék, az ő nazireusságának törvénye szerint.
4 Móz. 6.22
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 6.23
Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nékik:
4 Móz. 6.24
Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
4 Móz. 6.25
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
4 Móz. 6.26
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.
4 Móz. 6.27
Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT