4 Móz. 33

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 33
4 Móz. 33.1
Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.
4 Móz. 33.2
(Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint.
4 Móz. 33.3
Elindulának * Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.
4 Móz. 33.4
(Az égyiptombeliek pedig temetik vala azokat a kiket megölt vala * az Úr ő közöttök, minden elsőszülöttket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)
4 Móz. 33.5
És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.
4 Móz. 33.6
És elindulának Szukkótból, és tábort ütének * Ethámban, a mely van a pusztának szélén.
4 Móz. 33.7
És elindulának * Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt,
4 Móz. 33.8
És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; * és tábort ütének Márában.
4 Móz. 33.9
És elindulának Márából, * és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
4 Móz. 33.10
És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett.
4 Móz. 33.11
És elindulának a Veres tengertől, és tábort * ütének a Szin pusztájában.
4 Móz. 33.12
És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.
4 Móz. 33.13
És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.
4 Móz. 33.14
És elindulának Álúsból, és tábort ütének * Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.
4 Móz. 33.15
És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai * pusztájában.
4 Móz. 33.16
És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének * Kibrót-Thaavában.
4 Móz. 33.17
És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének * Haserótban.
4 Móz. 33.18
És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.
4 Móz. 33.19
És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben.
4 Móz. 33.20
És elindulának Rimmon-Péreczből, és tábort ütének Libnában.
4 Móz. 33.21
És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.
4 Móz. 33.22
És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.
4 Móz. 33.23
És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.
4 Móz. 33.24
És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában.
4 Móz. 33.25
És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.
4 Móz. 33.26
És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.
4 Móz. 33.27
És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.
4 Móz. 33.28
És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.
4 Móz. 33.29
És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.
4 Móz. 33.30
És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.
4 Móz. 33.31
És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.
4 Móz. 33.32
És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.
4 Móz. 33.33
És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.
4 Móz. 33.34
És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.
4 Móz. 33.35
És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben.
4 Móz. 33.36
És elindulának Eczjon-Geberből, és tábort ütének * Czin pusztájában; ez Kádes.
4 Móz. 33.37
És elindulának Kádesből, és tábort ütének a * Hór hegyénél, az Edom földének szélén.
4 Móz. 33.38
Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.
4 Móz. 33.39
Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.
4 Móz. 33.40
Hallott pedig a Kananeus, * Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől.
4 Móz. 33.41
És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Czalmonában.
4 Móz. 33.42
És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban.
4 Móz. 33.43
És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.
4 Móz. 33.44
És elindulának * Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán.
4 Móz. 33.45
És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort ütének Dibon-Gádban.
4 Móz. 33.46
És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.
4 Móz. 33.47
És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó * ellenében.
4 Móz. 33.48
És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.
4 Móz. 33.49
Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, * a Moáb mezőségén.
4 Móz. 33.50
És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:
4 Móz. 33.51
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:
4 Móz. 33.52
Űzzétek ki akkor * a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő + öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
4 Móz. 33.53
Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.
4 Móz. 33.54
Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb * számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
4 Móz. 33.55
Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti * szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.
4 Móz. 33.56
És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT