4 Móz. 17

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 17
4 Móz. 17.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 17.2
Szólj Izráel fiainak, és végy tőlök egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét vesszőt; és kinek-kinek a nevét írd fel az ő vesszejére.
4 Móz. 17.3
Az Áron nevét pedig írd a Lévi vesszejére: mert egy vessző esik az ő atyjok házának fejéért.
4 Móz. 17.4
És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, a hol megjelenek néktek.
4 Móz. 17.5
És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, a kit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, a melyekkel zúgolódnak ti ellenetek.
4 Móz. 17.6
Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és adának néki mind az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő atyáiknak háza szerint tizenkét vesszőt; az Áron vesszeje is azok között a vesszők között vala.
4 Móz. 17.7
És letevé Mózes a vesszőket az Úr elé a bizonyság sátorában.
4 Móz. 17.8
És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandolát érlelt.
4 Móz. 17.9
És kihozá Mózes mind azokat a vesszőket az Úr színe elől mind az Izráel fiai elé, és miután megnézték vala, vevé kiki az ő vesszejét.
4 Móz. 17.10
És monda az Úr Mózesnek: Vidd vissza az Áron vesszejét a bizonyság ládája * elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy megszünjék az én ellenem való zúgolódások, hogy meg ne haljanak.
4 Móz. 17.11
És megcselekedé Mózes; a mint parancsolta vala az Úr néki, akképen cselekedék.
4 Móz. 17.12
És szólának Izráel fiai Mózesnek, mondván: Ímé pusztulunk, veszünk, mi mindnyájan elveszünk!
4 Móz. 17.13
Valaki közel járul az Úrnak sátorához, meghal. Avagy mindenestől elpusztulunk-é?!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT