3 Móz. 24

Teljes szövegű keresés

3 Móz. 24
3 Móz. 24.1
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 24.2
Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta * faolajat, a melyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak.
3 Móz. 24.3
A bizonyság függönyén kivül, a gyülekezet sátorában úgy helyheztesse el azokat Áron, hogy estvétől fogva reggelig az Úr előtt legyenek. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél.
3 Móz. 24.4
A tiszta arany gyertyatartóra rakja fel a mécseket; * az Úr előtt legyenek szüntelen.
3 Móz. 24.5
És végy lisztlángot, és süss abból tizenkét lepényt; két tized efából legyen egy lepény.
3 Móz. 24.6
És helyheztesd el azokat két rendben; hatot egy rendbe, a tiszta arany asztalra az Úr elé.
3 Móz. 24.7
És tégy mindenik rendhez tiszta tömjént, és legyen emlékeztetőül a kenyér mellett, tűzáldozatul az Úrnak.
3 Móz. 24.8
Szombat napról szombat napra rakja fel azt a pap az Úr elé szüntelen; örök szövetség ez Izráel fiaival.
3 Móz. 24.9
Azután legyen az Ároné és az ő fiaié, * a kik egyék meg azokat szent helyen, mert mint igen szentséges, az övé az, az Úrnak tűzáldozataiból, örök rendelés szerint.
3 Móz. 24.10
Kiméne pedig egy izráelbeli asszonynak fia, a ki égyiptomi férfiútól való vala, Izráel fiai közé, és versengének a táborban az izráelbeli asszonynak fia és egy izráelbeli férfi.
3 Móz. 24.11
És káromlá az izráelbeli asszony fia az Isten nevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből.
3 Móz. 24.12
És őrizet alá * veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől.
3 Móz. 24.13
Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 24.14
Vidd ki az átkozódót a táboron kivül, és mindazok, a kik hallották, tegyék kezeiket annak fejére és kövezze agyon azt az egész gyülekezet.
3 Móz. 24.15
Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: Ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.
3 Móz. 24.16
És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.
3 Móz. 24.17
Ha valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon.
3 Móz. 24.18
Ha pedig barmot üt agyon valaki, fizesse meg azt: barmot baromért.
3 Móz. 24.19
És ha valaki sérelmet ejt a felebarátján, a mint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek:
3 Móz. 24.20
Törést * törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is.
3 Móz. 24.21
A ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon.
3 Móz. 24.22
Egy törvény legyen nálatok: a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 24.23
Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és kivivék az átkozódót a táboron kivül, és agyonverék azt kővel. És úgy cselekedének Izráel fiai, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT