2 Móz. 26

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 26
2 Móz. 26.1
A * hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből, és kék, és bíborpiros, és karmazsin színűből, Kérubokkal, mestermunkával készítsd azokat.
2 Móz. 26.2
Egy-egy kárpit hossza huszonnyolcz sing legyen, egy-egy kárpit szélessége pedig négy sing; egy mértéke legyen mindenik kárpitnak.
2 Móz. 26.3
Öt kárpit legyen egymással egybefoglalva, ismét öt kárpit egymással egybefoglalva.
2 Móz. 26.4
És csinálj hurkokat kék lenből az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről van; ugyanezt csináld a szélső kárpit szélével a másik egybefoglalásban is.
2 Móz. 26.5
Ötven hurkot csinálj az egyik kárpiton; ötven hurkot csinálj ama kárpit szélén is, a mely a másik egybefoglalásban van; egyik hurok a másiknak általellenében legyen.
2 Móz. 26.6
Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egygyé legyen.
2 Móz. 26.7
Ezután csinálj kecskeszőr * kárpitokat sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj ilyet.
2 Móz. 26.8
Egy kárpit hossza harmincz sing legyen, szélessége pedig egy kárpitnak négy sing; egy mértéke legyen a tizenegy kárpitnak.
2 Móz. 26.9
És foglald egybe az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot pedig kétrét hajtsd a sátor elejére.
2 Móz. 26.10
És csinálj ötven hurkot az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről van; és ötven hurkot a kárpit szélén a másik egybefoglalásban is.
2 Móz. 26.11
Csinálj ötven rézhorgocskát is, és akaszd a horgocskákat a hurkokba, és foglald egybe a sátort, hogy egygyé legyen.
2 Móz. 26.12
A sátor kárpitjának fölösleges része, a fölösleges kárpitnak fele csüggjön alá a hajlék hátulján.
2 Móz. 26.13
Egy singnyi pedig egyfelől, és egy singnyi másfelől, abból, a mi a sátor kárpitjainak hosszában fölösleges, bocsáttassék alá a hajlék oldalain egyfelől is, másfelől is, hogy befedje azt.
2 Móz. 26.14
Csinálj a sátornak * takarót is veresre festett kosbőrökből, és e fölé is egy takarót borzbőrökből.
2 Móz. 26.15
Csinálj a hajlékhoz * deszkákat is sittim-fából, felállogatva.
2 Móz. 26.16
A deszka hossza tíz sing legyen; egy-egy deszka szélessége pedig másfél sing.
2 Móz. 26.17
Egy-egy deszkának két csapja legyen, egyik a másiknak megfelelő; így csináld a hajlék minden deszkáját.
2 Móz. 26.18
A deszkákat pedig így csináld a hajlékhoz: húsz deszkát a déli oldalra, délfelé.
2 Móz. 26.19
A húsz deszka alá pedig negyven ezüst talpat csinálj, két talpat egy-egy deszka alá, annak két csapjához képest; megint két talpat egy-egy deszka alá, a két csapjához képest.
2 Móz. 26.20
A hajlék másik oldalául is, észak felől húsz deszkát.
2 Móz. 26.21
És azokhoz is negyven ezüst talpat; két talpat egy deszka alá, megint két talpat egy deszka alá.
2 Móz. 26.22
A hajlék nyugoti oldalául pedig csinálj hat deszkát.
2 Móz. 26.23
A hajlék szegleteiül is csinálj két deszkát a két oldalon.
2 Móz. 26.24
Kettősen legyenek alólról kezdve, felül pedig együtt legyenek egy karikába foglalva; ilyen legyen mindkettő; a két szeglet számára legyenek.
2 Móz. 26.25
Legyen azért nyolcz deszka, és azokhoz tizenhat ezüst talp; két talp egy deszka alatt, megint két talp egy deszka alatt.
2 Móz. 26.26
Csinálj reteszrúdakat is sittim-fából; ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
2 Móz. 26.27
És öt reteszrúdat a hajlék másik oldalának deszkáihoz; és a hajlék nyugoti oldalának deszkáihoz is öt reteszrúdat hátulról.
2 Móz. 26.28
A középső reteszrúd pedig a deszkák közepén az egyik végtől a másik végig érjen.
2 Móz. 26.29
A deszkákat pedig borítsd meg aranynyal, és karikákat is aranyból csinálj azokhoz a reteszrúdak tartói gyanánt; a reteszrúdakat is megborítsd aranynyal.
2 Móz. 26.30
A hajlékot pedig azon a módon állítsd fel, * a mint néked a hegyen mutattatott.
2 Móz. 26.31
És * csinálj függönyt, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; Kérubokkal, mestermunkával készítsék azt.
2 Móz. 26.32
És tedd azt sittim-fából való, aranynyal borított négy oszlopra, a melyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüst talpon.
2 Móz. 26.33
És tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját és az a függöny válaszsza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől.
2 Móz. 26.34
Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjébe.
2 Móz. 26.35
Az asztalt pedig helyezd a függönyön kívül, és a gyertyatartót az asztal ellenébe, a hajlék déli oldalába; az asztalt pedig tedd az északi oldalba.
2 Móz. 26.36
És csinálj * leplet a sátor nyilására is, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, hímzőmunkával.
2 Móz. 26.37
A lepelhez pedig csinálj öt oszlopot sittim-fából, és borítsd meg azokat aranynyal; azoknak horgai aranyból legyenek, és önts azokhoz öt réztalpat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT