1 Móz. 5

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 5
1 Móz. 5.1
Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az * embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
1 Móz. 5.2
Férfiúvá * és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.
1 Móz. 5.3
Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.
1 Móz. 5.4
És telének Ádám napjai, minekutánna * Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.5
És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.6
Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
1 Móz. 5.7
És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.8
És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.9
Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.
1 Móz. 5.10
És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.11
És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.12
Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
1 Móz. 5.13
És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.14
És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.15
Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
1 Móz. 5.16
És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.17
És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.18
Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.
1 Móz. 5.19
És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.20
És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.21
Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.
1 Móz. 5.22
És járt * Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.23
És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
1 Móz. 5.24
És mivel Énókh Istennel járt * vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.
1 Móz. 5.25
Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.
1 Móz. 5.26
És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.27
És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.28
Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.
1 Móz. 5.29
És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
1 Móz. 5.30
És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
1 Móz. 5.31
És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
1 Móz. 5.32
És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT