1 Móz. 15

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 15
1 Móz. 15.1
E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz * látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
1 Móz. 15.2
És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?
1 Móz. 15.3
És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
1 Móz. 15.4
És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
1 Móz. 15.5
És kivivé őt, és monda: * Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
1 Móz. 15.6
És * hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
1 Móz. 15.7
És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.
1 Móz. 15.8
És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
1 Móz. 15.9
És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.
1 Móz. 15.10
Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
1 Móz. 15.11
És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.
1 Móz. 15.12
És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.
1 Móz. 15.13
És monda az Úr Ábrámnak: * Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
1 Móz. 15.14
De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és * annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
1 Móz. 15.15
Te * pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
1 Móz. 15.16
Csak * a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
1 Móz. 15.17
És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
1 Móz. 15.18
E napon kötött az Úr * szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
1 Móz. 15.19
A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
1 Móz. 15.20
A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
1 Móz. 15.21
Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT