Malak. 4

Teljes szövegű keresés

Malak. 4
Malak. 4.1
Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.
Malak. 4.2
És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
Malak. 4.3
És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.
Malak. 4.4
Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, * a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
Malak. 4.5
Ímé, én elküldöm néktek * Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
Malak. 4.6
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT