1 Ján. 3

Teljes szövegű keresés

1 Ján. 3
1 Ján. 3.1
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! * A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte + meg Őt.
1 Ján. 3.2
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, * és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.
1 Ján. 3.3
És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind * megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.
1 Ján. 3.4
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
1 Ján. 3.5
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, * hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen + bűn.
1 Ján. 3.6
A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; * a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
1 Ján. 3.7
Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, * igaz az, a miként Ő is igaz:
1 Ján. 3.8
A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; * mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
1 Ján. 3.9
Senki sem cselekszik bűnt, * a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; + és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
1 Ján. 3.10
Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, * és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát.
1 Ján. 3.11
Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva * hallottatok, hogy szeressük + egymást;
1 Ján. 3.12
Nem úgy, mint * Kain, aki a gonosztól + vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig ** igazak.
1 Ján. 3.13
Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl * titeket a világ!
1 Ján. 3.14
Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti * az ő atyjafiát, a halálban marad.
1 Ján. 3.15
A ki gyűlöli az ő atyjafiát, * mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.
1 Ján. 3.16
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta * érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
1 Ján. 3.17
A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, * hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?
1 Ján. 3.18
Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.
1 Ján. 3.19
És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.
1 Ján. 3.20
Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.
1 Ján. 3.21
Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
1 Ján. 3.22
És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk * az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.
1 Ján. 3.23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk * az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, + a mint megparancsolta nékünk.
1 Ján. 3.24
És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad * és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott. +

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT