Jak. 4

Teljes szövegű keresés

Jak. 4
Jak. 4.1
Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban * vitézkednek?
Jak. 4.2
Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
Jak. 4.3
Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. *
Jak. 4.4
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. *
Jak. 4.5
Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre * kívánkozik a lélek, a mely bennünk lakozik?
Jak. 4.6
De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: * Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
Jak. 4.7
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; * álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Jak. 4.8
* Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog + hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak. 4.9
Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.
Jak. 4.10
Alázzátok meg magatokat az * Úr előtt, és felmagasztal titeket.
Jak. 4.11
Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.
Jak. 4.12
Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? *
Jak. 4.13
Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk; *
Jak. 4.14
A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. *
Jak. 4.15
Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és * élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
Jak. 4.16
Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.
Jak. 4.17
A ki azért tudna jót cselekedni, és nem * cselekeszik, bűne az annak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT