Hós. 1

Teljes szövegű keresés

Hós. 1
Hós. 1.1
Az Úr igéje, a mely lőn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.
Hós. 1.2
A mikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket; mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat.
Hós. 1.3
Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblajim leányát; és az teherbe esék, és fiút szűle néki.
Hós. 1.4
És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, * és eltörlöm Izráel házának királyságát.
Hós. 1.5
És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.
Hós. 1.6
Ismét teherbe esék, és leányt szűle. És mondá néki az Úr: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak; mert nem kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképen könyörülnék rajtok.
Hós. 1.7
De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr, az ő Istenök által; de nem tartom meg őket * ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által.
Hós. 1.8
Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét teherbe esék, és fiút szűle.
Hós. 1.9
És mondá az Úr: Nevezd őt Ló-Amminak; mert ti nem vagytok az én népem, s én sem leszek a tiétek.
Hós. 1.10
De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, a mely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy a hol az mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek * fiai!
Hós. 1.11
És összegyűlnek Júda fiai és Izráel fiai együvé, és egy * fejedelmet választanak, és feljőnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja!
Hós. 1.12
Mondjátok atyátokfiainak: Ammi! és a ti húgaitoknak: Rukhámáh!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT