Ezék. 35

Teljes szövegű keresés

Ezék. 35
Ezék. 35.1
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék. 35.2
Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene.
Ezék. 35.3
És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Seir hegye, * és kinyújtom kezemet reád, s teszlek pusztaságok pusztaságává.
Ezék. 35.4
Városaidat pusztaságra vetem, és te pusztulásra jutsz, és megtudod, hogy én vagyok az Úr.
Ezék. 35.5
Mivelhogy örökkévaló gyűlölséget tartasz, és odaadád Izráel fiait a fegyver kezébe veszedelmök * idején, az utolsó vétek + idején;
Ezék. 35.6
Ennekokáért élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy vérré teszlek téged, és vér kergessen téged. Te nem gyűlölted a vért, a vér * kergessen hát téged.
Ezék. 35.7
És teszem Seir hegyét pusztaságok pusztaságává, és kiirtom belőle az átmenőt és visszatérőt.
Ezék. 35.8
És betöltöm hegyeit megölöttjeivel; halmaid és völgyeid és minden mélységed: fegyverrel megölöttek hullanak beléjök.
Ezék. 35.9
Örök pusztasággá teszlek, és városaidat ne lakják, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Ezék. 35.10
Mivelhogy ezt mondod: Az a két nemzet és az a két föld enyém lesz és örökségül bírjuk, * holott az Úr ott volt;
Ezék. 35.11
Annakokáért élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy a te haragod és fölgerjedésed szerint * cselekszem veled, a melylyel te cselekedtél irántok való gyűlölségedből; és megjelentem magamat közöttök, mikor megítéllek.
Ezék. 35.12
És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam minden szidalmadat, melyeket Izráel hegyei ellen mondtál, mondván: Elpusztultak, * nékünk adattak ételül;
Ezék. 35.13
Így kérkedtetek * ellenem szátokkal, s szórtátok ellenem beszédeiteket: + én meghallottam!
Ezék. 35.14
Így szól az Úr Isten: Az egész föld örömére pusztulást hozok rád.
Ezék. 35.15
A mint te örültél * Izráel háza örökségén azért, hogy elpusztult, úgy cselekszem veled; pusztává légy Seir hegye és mind egészen Edom, és megtudják, hogy én vagyok az Úr!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT