Ésa. 55

Teljes szövegű keresés

Ésa. 55
Ésa. 55.1
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek * e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
Ésa. 55.2
Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek * kövérségben.
Ésa. 55.3
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem * szerint.
Ésa. 55.4
Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
Ésa. 55.5
Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
Ésa. 55.6
Keressétek az Urat, a míg * megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
Ésa. 55.7
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, * és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
Ésa. 55.8
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, * így szól az Úr!
Ésa. 55.9
Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
Ésa. 55.10
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
Ésa. 55.11
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz * ott, a hová küldöttem.
Ésa. 55.12
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek * ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
Ésa. 55.13
A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem * töröltetik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT