Ésa. 46

Teljes szövegű keresés

Ésa. 46
Ésa. 46.1
Ledől Bél, * elesik Nebó, oktalan barmokra kerülnek szobraik, és miket ti hordoztatok, felrakatnak, terhéül a megfáradott állatnak;
Ésa. 46.2
Elesnek, összerogynak együtt, nem menthetik meg a terhet; és ők magok fogságba mennek.
Ésa. 46.3
Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok * méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta;
Ésa. 46.4
Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, * én viselem és megszabadítom.
Ésa. 46.5
Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek * egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?
Ésa. 46.6
Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte.
Ésa. 46.7
Vállukra veszik azt és hordozzák, majd * állványára helyezik és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.
Ésa. 46.8
Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!
Ésa. 46.9
Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; * Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.
Ésa. 46.10
Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, * és véghez viszem minden akaratomat;
Ésa. 46.11
Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is * cselekszem!
Ésa. 46.12
Hallgassatok reám, kemény szívűek, a kik távol vagytok az igazságtól.
Ésa. 46.13
Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban * lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT