Ésa. 21

Teljes szövegű keresés

Ésa. 21
Ésa. 21.1
Jövendölés a tenger pusztasága ellen.
Mint szélvészek, délen tombolók, úgy jő a pusztából, rettenetes földről.
Ésa. 21.2
Kemény látás jelentetett meg nékem: a csalárd csal, a pusztító pusztít. Jőjj fel Élám, szálld meg Madai, minden * ő fohászkodásának véget vetek.
Ésa. 21.3
Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szűlő asszony kínjai; * gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt.
Ésa. 21.4
Reszket szívem, iszonyúság rettent, a * kedves éjszakát remegéssé tevé nékem.
Ésa. 21.5
Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok; föl * fejedelmek, kenjétek a paizst!
Ésa. 21.6
Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, a mit lát, mondja meg.
Ésa. 21.7
És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott.
Ésa. 21.8
És kiálta, mint oroszlán: Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon.
Ésa. 21.9
És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá: * Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le.
Ésa. 21.10
Oh én cséplésem és szérűmnek fia, a mit hallottam a seregek Urától, Izráel Istenétől, azt jelentém meg néktek!
Ésa. 21.11
Jövendölés Dúma ellen: Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! meddig még az éjszaka, * meddig még ez éj?
Ésa. 21.12
Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el!
Ésa. 21.13
Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei.
Ésa. 21.14
A szomjazó elé hozzatok * vizet! Témá földének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe.
Ésa. 21.15
Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt.
Ésa. 21.16
Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden * dicsősége;
Ésa. 21.17
És Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik; mert az * Úr, Izráel Istene mondá.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT