Ésa. 16

Teljes szövegű keresés

Ésa. 16
Ésa. 16.1
Küldjétek a föld Urának bárányát Szelából a pusztán át Sion leányának hegyére.
Ésa. 16.2
Mert mint a bujdosó madár szétszórt fészek körül, olyanok lőnek Moáb leányai az Arnon gázlóin:
Ésa. 16.3
Adj tanácsot, tarts ítéletet; tegyed árnyékodat délben olyanná, mint az éjszaka, rejtsd el a kiűzötteket, és a bujdosót ne add ki!
Ésa. 16.4
Lakozzanak benned menekültjeim, és Moábnak te légy oltalom a pusztító ellen! Mert vége a nyomorgatónak, megszünt a pusztítás, és elfogytak a földről a tapodók.
Ésa. 16.5
És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában * egy bíró, jogosság keresője, igazság ismerője.
Ésa. 16.6
Hallottuk volt Moáb kevélységét, a * felettébb kevélyét, gőgjét, kevélységét, dühét, és üres kérkedését.
Ésa. 16.7
Ezért jajgatni fog Moáb Moábért, minden jajgatni fog, és nyögtök Kir-Háresethnek romjain egészen megtörve.
Ésa. 16.8
Mert Hesbon földei elhervadának, és Sibma szőlőjének drága vesszőit a népek fejedelmei levágták. Jáézerig értek azok, a pusztát bejárták, kacsai szétterjedtek, és a tengeren túlnyúltak.
Ésa. 16.9
Ezért siratom Jáézer siralmával Sibma szőlőjét, megnedvesítlek könyeimmel Hesbon és Eleálé, mert szüretedről és aratásodról a víg éneklés elmaradt. *
Ésa. 16.10
Elvétetett a vígság és öröm * a kertből, és a szőlőkben nem vígadnak és nem kiáltanak, bort sajtókban nem nyom a bornyomó, véget vetettem a víg éneklésnek.
Ésa. 16.11
Ezért bensőm Moábért, mint a czitera sír, és szívem Kir-Heresért!
Ésa. 16.12
És lesz, hogy meg fog tetszeni, hogy Moáb a magaslaton elfáradt, és hogy templomába megy imádkozni, de nem mehet!
Ésa. 16.13
Ez a beszéd, a melyet szólott az Úr Moáb felől már régen.
Ésa. 16.14
És most szól az Úr, mondván: Három esztendő alatt, melyek, mint napszámos esztendői, megaláztatik Moáb dicsősége egész nagy népével együtt, és maradéka kicsiny, kevés és erőtelen lészen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT