Péld. 31

Teljes szövegű keresés

Péld. 31
Péld. 31.1
Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.
Péld. 31.2
Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
Péld. 31.3
Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a * királyok eltörlőinek.
Péld. 31.4
Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a * bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
Péld. 31.5
Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
Péld. 31.6
Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort * a keseredett szívűeknek.
Péld. 31.7
Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
Péld. 31.8
Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak * veszedelemre.
Péld. 31.9
Nyisd meg a te szádat, ítélj * igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
Péld. 31.10
Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal * felülhaladja az igazgyöngyöket.
Péld. 31.11
Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
Péld. 31.12
Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
Péld. 31.13
Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
Péld. 31.14
Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
Péld. 31.15
Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
Péld. 31.16
Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
Péld. 31.17
Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
Péld. 31.18
Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
Péld. 31.19
Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
Péld. 31.20
Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
Péld. 31.21
Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
Péld. 31.22
Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
Péld. 31.23
Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
Péld. 31.24
Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
Péld. 31.25
Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő * napnak.
Péld. 31.26
Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
Péld. 31.27
Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek * étkét nem eszi.
Péld. 31.28
Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
Péld. 31.29
Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
Péld. 31.30
Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
Péld. 31.31
Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő * cselekedetei!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT