Ef. 5

Teljes szövegű keresés

Ef. 5
Ef. 5.1
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei,
Ef. 5.2
és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.”
Ef. 5.3
Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó;
Ef. 5.4
se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás.
Ef. 5.5
Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában.
Ef. 5.6
Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait.
Ef. 5.7
Ne vegyetek tehát részt ezekben.
Ef. 5.8
Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef. 5.9
A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
Ef. 5.10
Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak,
Ef. 5.11
és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
Ef. 5.12
Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen,
Ef. 5.13
de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz.
Ef. 5.14
Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.”
Ef. 5.15
Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen,
Ef. 5.16
kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.
Ef. 5.17
Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Ef. 5.18
Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel,
Ef. 5.19
mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,
Ef. 5.20
és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.
Ef. 5.21
Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.
Ef. 5.22
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak;
Ef. 5.23
mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.
Ef. 5.24
De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.
Ef. 5.25
Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,
Ef. 5.26
hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,
Ef. 5.27
így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
Ef. 5.28
Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét az önmagát szereti.
Ef. 5.29
Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat,
Ef. 5.30
minthogy tagjai vagyunk testének.
Ef. 5.31
„A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.”
Ef. 5.32
Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
Ef. 5.33
De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT