Róm. 7

Teljes szövegű keresés

Róm. 7
Róm. 7.1
Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él?
Róm. 7.2
Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte.
Róm. 7.3
Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.
Róm. 7.4
Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
Róm. 7.5
Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt.
Róm. 7.6
Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig az Írás betűje szerint, mint a régiben.
* meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket: Más értelmezés szerint: meghaltunk a törvénynek, amely fogva tartott minket, új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig az Írás betűje szerint, mint a régiben: Szó szerinti f ordít
Róm. 7.7
Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla! Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná: „Ne kívánd!”
Róm. 7.8
De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn.
Róm. 7.9
Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn,
Róm. 7.10
én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá.
Róm. 7.11
Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa.
Róm. 7.12
A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó.
Róm. 7.13
Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla! Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mivolta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által.
* a bűn fokozott mértékben lesz bűnné: Más fordítás: fokozott erejű bűnné lesz
Róm. 7.14
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek.
Róm. 7.15
Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.
Róm. 7.16
Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó.
Róm. 7.17
Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn.
Róm. 7.18
Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.
Róm. 7.19
Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.
Róm. 7.20
Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.
Róm. 7.21
Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni.
Róm. 7.22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint,
Róm. 7.23
de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.
Róm. 7.24
Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?
* A halálra ítélt testből: Más értelmezés: e testből és halálból, vagy: a testből, mely a halálé
Róm. 7.25
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT