Róm. 14

Teljes szövegű keresés

Róm. 14
Róm. 14.1
A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok.
Róm. 14.2
Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik.
Róm. 14.3
Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt.
Róm. 14.4
Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa.
Róm. 14.5
Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében.
Róm. 14.6
Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek.
* az Úrért különbözteti meg: Késői kéziratok hozzáteszik: és aki nem különbözteti meg azt a napot, az Úrért nem különbözteti meg.
Róm. 14.7
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának;
Róm. 14.8
mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
Róm. 14.9
Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.
Róm. 14.10
Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.
Róm. 14.11
Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent.”
Róm. 14.12
Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.
Róm. 14.13
Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást.
Róm. 14.14
Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az.
Róm. 14.15
Ha pedig atyádfia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt.
Róm. 14.16
Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek.
Róm. 14.17
Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm;
Róm. 14.18
mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.
Róm. 14.19
Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.
Róm. 14.20
Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt.
* aki megütközéssel eszi azt: Más értelmezés szerint: Aki megütközést keltve eszi azt.
Róm. 14.21
Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik.
Róm. 14.22
Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött.
Róm. 14.23
Aki pedig kételkedik, amikor eszik, máris elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT